תרגיל חירום ארצי "למידה מרחוק"

מחוז צפון

התחלת תרגיל למנהלים ורכזים 16:00

התרגיל יתקיים ביום שני 4/2/16 , יום חמישי,

בין השעות 16:00-18:00 .


התרגיל מיועד לתלמידי א-ו


ע"פ החלוקה הבאה: א-ג משימות בתאר הכיתה

ד-ו משימות בסביבת ה classroom

הודעות ועדכונים באתרים הבאים :