חיים נחמן ביאליק

מציגים: עומר ואיתי

חיים נחמן ביאליק

חיים נחמן ביאליק היה מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה, סופר, מתרגם ועורך שהשפיע רבות על התרבות היהודית המודרנית. ביאליק זכה לתואר "המשורר הלאומי".

חיים נחמן ביאליק

גדול המשוררים העברים בעת החדשה ומגדולי הספרות ועברית בכל הדורות.

נולד בראדי, כפר קטן ליד ז'יטומיר שברוסיה. בן למשפחה ענייה

של תלמידי חכמים.

אביו היה חוכר פונדק לאיכרים. בשנת 1879 עברה המשפחה

לז'יטומיר והשתקעה בפרבר של העיר.

הילד ביאליק קיבל חינוך תורני כמקובל בימים ההם.

מגיל רך למד תלמוד וספרות רבנית.

שנה אחת לאחר שעברה המשפחה לעיר, מת אביה והניחה בחוסר כל.

האם נאלצה להפקיד את ילדיה בידי קרובים שונים, ולחפש פרנסה.

חיים נחמן עבר לבית סבו, תלמיד חכם וחסיד אדוק.

ביאליק עולה לישראל

בשנת 1924 עלה לארץ ישראל להשתקע בתל - אביב.

ביאליק הפך למשורר עולמי ושיריו תורגמו לשפות רבות.

עוד בחייו הרחוב שבו גר היה על שמו.

ביאליק כותב את ספר האגדה

ספר האגדה הוא לקט של אגדות, שנערך וסודר על ידי חיים נחמן ביאליק וי"ח רבניצקי החל משנת 1903. המקורות לספר האגדה הם ברובם ספרי מדרש מתקופת התנאים והאמוראים ובהם: משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, אבות דרבי נתן, מכילתא, ספרא, ספרי, תוספתא, מדרש רבה, מדרש תנחומא, פרקי דרבי אליעזר, ספר יצירה, ילקוט שמעוני, אלפא ביתא דבן סירא ועוד.

ביאליק בזמר העברי לילדים

ביאליק הקים לתחייה תרבות של שירי ילדים בעברית.

ביאליק כתב שירי ילדים מפורסמים כמו: נדנד,פרש, קן לציפור, עציץ ועוד רבים אחרים.
נד נד - שיר ילדים - הופ! שירי ילדות ישראלית

ביאליק ממחדשי השפה העברית

חידושי מילים

ביאליק החל בפעולות לחידוש השפה העברית עוד בישיבת וולוז'ין והתמיד בעיסוק בתחום זה כל חייו. הוא היה שותף בוועדות לחידושי מילים בתחומים כתברואה, חשמל, טכניקה ודפוס‏. ביצירתו חידש ביאליק מילים עבריות אשר כמה מהן נקלטו בשפה‏ ובהן המילים מטוס, תגובה, גחלילית, שלדג, פקח, קדחתני, מצלמה, מענק ופריון.

ביאליק חולה ומת

ביאליק החל לחלות ולאחר ניתוחים לא מוצלחים הוא מת בשנת 1934.