ניסיון

מאת:גל נועה ומאי כספי

כותרת פתיחה

סיפור על מה שהולך להיות ומה לעשות..........

על דוד תכונות ישיר עקיף סיפורים עליו (2-3 סיפורים)

דוד היה.................

סיפור ראשון: עיקכלשדהכהעןןשטבכנןגדהדגהכוד.

סיפור שני:בהניעכנוטעהקגטוהנינגידהכושדהכוהשגדכיעהןגוהניושגדהנישבחיחשגנהחגנד.

מוטי פליישר - אבשלום

דעות על השיר

לייק לא לייק צפיות תגובות סיכום על הפסוק שעליו מדבר בשיר

david

Friday, Jan. 29th, 6:15pm

יריחו

Jericho

אביו של דוד הבנים של דוד הבנות שלו הנשים שלו.................

ההסטוריה של דוד שאלות של אנשים והתשובות

איך התפרסם?

מה קרה לתמר?

.....געכהטוכטו?

כגעעגטכ?

הטעכהטעטדסועה?

התנ"ך בקומיקס - דוד וגליית

מה מופיעה בסרטון

סיכום מהנתך על הסרטון הסיפור.

לייק על הסרטון

לא לייק על הסרטון

צפיות

תגובות

שימי תבורי כינור דוד

שיר על דוד

מה שהשיר אומר

צפיות

תגובות על השיר