BANC DE CONEIXEMENTS

FAQ'S

Frequently Asked Questions

1. DISSENY

Com sabreu allò que necessita veritablement el PAS de la UPC?

Tot i que el BdC UPC sigui una eina amb un format determinat, aquest s'adaptarà a les necessitats del PAS. Ja hem dissenyat una enquesta que properament passarem a una mostra representativa dels diferents grups d'aquest col·lectiu (administració, laboratoris, biblioteques, consergeries, etc.). Amb ella volem preguntar a la Comunitat què es vol, què s'ha d'incloure i tenir en compte, i què s'espera trobar. El tractament de les respostes rebudes ens proporcionarà el mapa de ruta per acabar de desenvolupar l'eina.

De totes maneres, sempre estem oberts a aquells suggeriments i idees que ens vulgueu enviar: bdcupc@gmail.com