נרדפות

הסמנטיקה עוסקת במשמעויות של המילה ושל הצירופים.


קיימים שלושה סוגים עיקריים של יחסים בין מילים:

א. נרדפות


ב. ניגודיות


ג. היכללות (הכללה)

—א. נרדפות :

—האובייקט במציאות (המסומן): גרם שמיימי המאיר בלילה.

—מילים (המסמנות ) המביעות אותו:

—ירח – סהר – לבנה.

—

—מילים נרדפות: הן מילים השונות זו מזו, אך יש להן אותה משמעות, או משמעות קרובה, כלומר לאובייקט אחד במציאות יש כמה מילים המביעות אותו.

—סוגי נרדפות : א. מילונית: 1. מלאה 2. חלקית

— ב. נרדפות בהקשר (טקסט)