DLF

Danmarks Lære Forening

Ikke nok tid

Eleverne lære ikke mere af, at de bliver længere tid i skolen, da lærene knap nok er forberedt på leksionerne. Eleverne i forskolerne vil hellere ikke få noget fritid til, at dyrke deres fritidsinteresser, hvis de først får fri kl. 4.

Kan det passe?

Kan det virkelig passe, at vi ikke har tid til at rette elevernes lektier derhjemme, og hvad med møder? Hvis vi skal undervise i 25 timer om ugen, skal vi rette lektier oppe på vores kontoer og holde møder i skoletiden, for det bliver der ikke plads til at gøres anderledes.lærenes fritid

hvilken kariere

call me

Lærene kommer til at gå fra den karrierebundne livsform, til livsformen for en lømodtager. Det kommer til at indebære konsekvenser. Hvis det kommer til at ske, at den nye undervisningsmetode bliver taget i brug, så burde lærene ikke modtage opkald i deres fritid det kan ikke undgås at folk vil ringe til læreren.