שנת שמיטה - צדק חברתי

איך שנת השמיטה ביטאה את הערך "צדק חברתי" איתי חבר

מהי שנת שמיטה?

שנת שמיטה היא שנה התרחשת פעם ב7 שנים. בשנת שמיטה כל בעלי הקרקעות מפקירים את הקרקע לשנה ובה הם נותנים סיכוי לעניים ולחפות על הפערים שנוצרו בחברה ב6 שנים האחרונות.
Big image

איל שנת שמיטה מתקשרת לערך "צדק חברתי"

צדק חברתי משמעותו שיהיה לכל בן אדם זכויות ותנאי קיום פחות או יותר שווים. ברגע שלבן אדם אחד יש שדה שלם והוא מתפרנס מהר וטוב ויותר הוא "פותח פער" על אדם אחר ובמקרה הזה הצדק החברתי נפגע. מטרת שנת השמיטה היא לתת לעניים הזדמנות לסגור את הפער שנפתח בכך שהעשירים יותר מפסיקים לעבוד לעומת העניים. לדעתי זה מאוד חשוב כי חברה עם פערים היא חברה בעייתית כי לבן אדם עני יהיה קשה לשרוד שמסביבו אנשים עם כסף רב.

מה אנחנו יכולים לעשות?

בשביל לסגור את הפערים החברתיים ניתן גם לשתף פעולה עם רעיון שנת השמיטה. למי שרעיון זה קיצוני מדי יכול סתם לתרום כסף. תפיסה זו היא תפיסה סוציאליסטית בה המדינה והעם עוזרים לחלש ואני תומך בה.