עבודת חקר במולדת על קניון הזהב

מגישים דור ואפיק

קניון הזהב

הוא הוקם על ידי האחים משה ויגאל גינדי

המבנה הוקם בשנת 1993

המבנה חדש ועדיין קיים הוא משמש כיום לקניות

קניון הזהב החדש