שוק קח תן

ביום שני ושלישי בהפסקה הגדולה יתקיים שוקחתן ברחבה מול כיתות ב'

אכולים להביא כל דבר שאתם רוצים ויכולים להחליף עם תלמידים אחרים.

ספריםבות, צעצועים....

אלו להביא מפה או שמיכה להניח עליה את החפצים

שוק-קח תן