Ülevaade mängu kasutamisest e-õppes

Kaiel Altpere

Mängu tutvustus

Mängu nimi:nade äraarvamismäng "Maailmaruum"

Eesmärk:

  • arendada mälu ja tähelepanu
  • loodusõpetuse mõistete õppimine/kordamine

Algversioon: mängu idee on Poomismängust, mida võimalik tunni erinevates osades sissejuhatava osana/puhkemomendina tahvlil mängida.

Dekonstruktsioon

Tegutsejad: mängida saab üksikmängijast kuni suure rühmani

Reeglid:

  • vihjete alusel mõistete äraarvamine;
  • sobivate tähtede pakkumiseks hiirega vastaval tähel klõpsamine;
  • pakutud tähed - nii õiged kui valed, kaovad mängulaualt;
  • mõiste äraarvamise/mitteäraarvamise puhul pääseb järgmist sõna mõistatama;
  • ajapiirang puudub, suurema rühmaga mängides saab mängujuht ajalise piirangu ise seada.

Ressursid: arvutid, internetiühendus, Smart tahvel, mängulink

Mängu läbiviimiseks kasutatud e-õppevahendid

  • Mängu briifinguks kasutasin kodutöö foorumit ja Moodle sõnumivahetust.
  • Mängu viisin läbi oma kooli serverisse loodud lehel http://agserver.eu/kaiel/
  • Debriifingu tegin GoogleForms`s, kuhu pääses peale mängu lõppu samalt serveri lehelt.

Hinnang vahendite sobivusele

Valitud e-õppevahendid sobisid hästi, learningapps on väga paljude võimalustega keskkond, mis just õppemängude loomiseks ideaalne. Oma kooli serveri valisin sellepärast, et kõik eelnevalt loodud mängud (HotPotatoes programmiga) on seal üleval ja avades vastava klassi kus parasjagu õpetan, saan valida tasemele sobivad õppemängud. Kindlasti jätan meelde huvitava Padleti keskkonna, mida kavatsen edaspidi kasutada.

Debriifing

Debriifing toimus GoogleForms`s, mis on küsitluste ja testide loomiseks väga mugav, kuna saab näha koheselt ka kokkuvõtet.

Tagasiside oli positiivne: mängu peeti mõistete õppimiseks/kordamiseks ideaalseks, teema valmistas mõnel juhul raskusi, st pani mõtlema ja mälu kasutama - seega täitis mäng eesmärke.

Sihtrühm ja kontekst

Konkreetne mäng on loodud 4.klassile, kus loodusõpetus on võrreldes 3 eelneva klassiga mitmeid kordi raskem. Õppemängud aitavad õpitavat paremini omandada, tundi põnevust ja vaheldust tuua. Kuna olen ka õpiabi õpetaja, siis olen eelkõige lähtunud HEV õpilastest, kellele ajapiirang ei sobi. Tugevamatele saab mängu vajadusel ka ajalise piirangu sisse viia. Vastavalt sellele, kas mängida antud mängu tunni alguses/lõpus või hoopis eraldi kordavas tunnis, sõltub ka mängu pikkus: kas mängida algusest lõpuni või valida ainult paar mõistet. Samuti saab mängujuht reegleid muuta vastavalt sellele kas mängijaid on üks, kaks või terve klass.

Briifingu saab läbi viia suuliselt, debriifingu küsimused tuleb lihtsamaks muuta ja 4.klassis võib läbi viia nii suuliselt kui sama vormi kasutades.

Kokkuvõte

Jäin ise rahule ja loodetavasti ka kursusekaaslased :) Tore oli teiste loodud mänge mängida ja ka ise midagi pakkuda.

Aitäh kõigile rühmakaaslastele, kellega sain mängekogemust ja õpihuvi jagada!