קומפוסט מפסולת ביתית וקומפוסט חקלאי

סיכום ניסוי כיתה ה' חמדה בית ספר רימון

מבוא:

המחקר בוצע לבקשת חברת "קומפוסט אור" שמייצרים קומפוסט מכלל האשפה הביתית וקומפוסט חקלאי מבוצת שפכים, כדי לבחון את יעילותו של כל סוג קומפוסט בהשוואה לשני.

בחברת "קומפוסט אור" ניסו למצוא פיתרון לבעיית הפסולת הביתית ולצורך למיינה כדי לטפל בה, על ידי ייצור קומפוסט מן האשפה הביתי בכללותה.

במחקר נבדקה השפעתם של שני סוגי הקומפוסט, האורגני והביתי על גידול חסה. בנוסף להשוואה בין שני סוגי הקומפוסט נבדקה השפעתם במצעי גידול שונים.

שאלת החקר:

כיצד ישפיע קומפוסט מאשפה ביתית וקומפוסט אורגני מבוצת שפכים על גידול חסה בקרקעות שונות?

השערת המחקר:

ההשערה הייתה שבכל הקרקעות הקומפוסט האורגני ישפיע יותר טוב על גידול החסה מכיוון שהוא עבר תהליך קומפוסטציה מלא ובשל כל עבר את כל תהליך הפירוק והבשלה, כך שלא נשארו בו חומרים מזיקים ופתוגנים שעלולים להזיק לצמח. כמו כן, מכיוון שהחומר אורגני במלואו, מלכתחילה אין בו חומרים שאינם מתכלים ושהשפעתם על הצמח עלולה להיות מזיקה או שאינה ידועה כלל.

שיטות, כלים וחומרים (מהלך הניסוי):

הניסוי נערך במשתלה , כאשר החסות נשתלו במארזי קלקר בגודל 70*40 ס"מ עומק 30 ס"מ.

נבחנו 4 מצעי גידול: טוף, אדמת רנדזינה אפורה, אדמת טרה-רוסה וסיבי קוקוס. בכל מצע גידול נבחנה השפעתם של הקומפוסט הביתי, של קומפוסט הבוצה ונשתלה גם קבוצת ביקורת של אותו מצע גידול ללא תוספים.

בכל מארז נשתלו שישה שתילי חסה, 4 שתילי חסה ערבית.

המארזים הונחו במשתלה וקיבלו השקיה זהה בהתזה.

Big image

תוצאות:

מכל קלקר נקטפו החסות ונשקלו ובטבלה מצוין משקל ממוצע של 4 חסות בכל קלקר:


  • · בטבלה ניתן לראות שהחסות שגדלו בכל מצעי הגידול עם תוספת של קומפוסט חקלאי היו בממוצע חסות גדולות יותר (465.3125 גרם) מאשר החסות שגדלו עם תוספת של הקומפוסט הביתי (74.0625 גרם) .
  • · מכל מצעי הגידול, החסות שגדלו בטוף עם קומפוסט חקלאי (643.75 גרם) היו החסות הגדולות ביותר והחסות שגדלו בקוקוס ללא קומפוסט כלל (7.5 גרם) היו הקטנות ביותר.
  • · החסות שגדלו בקוקוס בשני הקומפוסטים ובביקורת היו הכי קטנות (89.58333 גרם).
  • · באדמת הטרה רוסה החסות שגדלו בתוספת קומפוסט חקלאי (586.25 גרם) היו גדולות מן החסות שגדלו באדמת הרנדזינה בתוספת קומפוסט חקלאי (412.5 גרם).
  • · לעומת זאת החסות שגדלו באדמת הטרה רוסה בתוספת קומפוסט ביתי (36.25 גרם) היו קטנות מהחסות שגדלו באדמת הרנדזינה בתוספת קומפוסט ביתי (102.5 גרם).
Big image

דיון ומסקנות:


  • · מן התוצאות ניתן להסיק שגידול חסות בכל מצעי הגידול שנבדקו עדיף עם תוספת של קומפוסט חקלאי ולא עם קומפוסט ביתי. אם משתמשים בקומפוסט ביתי, עדיף לגדל באדמת רנדזינה ולא בטרה רוסה והטוף עדיף עוד יותר.
  • · בנוסף, ניתן להסיק מן התוצאות שהגידול במצע גידול טוף עדיף על פני שאר מצעי הגידול ושהקוקוס הכי פחות מומלץ.  • · מהתוצאות בקבוצת הביקורת ניתן להסיק שבכל מצעי הגידול נדרשת תוספת של קומפוסט ושהקומפוסט החקלאי עדיף.
Big image

הצעות לניסוי המשך:

לאחר ניסוי זה בכוונתנו להגדיל את הניסוי ולבחון את השפעת שני סוגי הקומפוסט על ערוגה ארוכה יותר בתוך חממה, שבה יהיו יותר חזרות וכך נוכל לדמות את הניסוי לגידול אמיתי של חקלאי בחממה.