ההתיישבות הציונית

התיישבות בארץ ישראל

"התיישבות ללא תנאי"/ דוד בן גוריון.


התיישבות היא:

הבאת מתיישבים למגורים באזור מסוים (הנקרא אזור ההתיישבות) או הגעתם של מתיישבים בכוחות עצמם, כדי לגור באופן קבוע באזור זה.
שני ציטוטי פלמ"ח על התיישבות הארץ:

“הבעיה היא שאנשים לא אוהבים לחשוב אחרת. הם לא זוכרים שהסבים שלהם חשבו אחרת, ושזה מה שאפשר להם להגיע לארץ וליצור פה מערכת אדירה של התיישבות."

"המשימה שלנו היא לא לתת לקטני אמונה ומעש להוביל אותנו. אסור שהדור הצעיר יסכים שיהרסו לו את הקרקע“.

שלמה ארצי - שיר בבוקר בבוקר (פתאום קם אדם)

מגישים: דביר טל ורועי קפש