Zuluene

Zuluene kunne bruke folkesuverenitet som et argument mot britene.