12DT102

Akmal

PRAKTIK MENGAJAR III

Big image

Sekolah Menengah Sufri Bolkiah, Tutong

Praktik mengajar 3 ini bermula pada 12 Januari hingga 11 April 2015, seramai 2 orang pelajar telah ditempatkan di sekolah tersebut diatas iaitu saya sendiri Siti Nur Akmal Binti Bolhi dan sahabat seperjuangan saya Merun Bin Haji Jaid. kami telah diamanah untuk mengajar tahun 10 dengan mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam. ini adalah pengelaman pertama kami mengajar pelajar peringkat menengah. So, diharapkan dan memohon doa kepada sahabat-sahabat sekalian, para pensyarah dan keluarga untuk mendoakan kejayaan kami semua yang menjalani Praktik Mengajar 3 ini. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan dan semoga diberi keberkatan atas ilmu yang akan dikongsikan. Aminnn...

BITTAUFIK WANNAJAH !

Big image