מתחילים מחדש, והפעם גם יהיה טוב!!

מסמכי תשפ"ב למורי היסטוריה

למורים להיסטוריה

לרשותכם - המסמכים המנחים לתשפ"ב - שנת המבחן שלנו.


נבנחני מועדי תשפ"ב ייבחנו עדיין עם הקלות קורונה, לאור הפערים שצברו בתשפ"א. הקלות אלה חלות על התלמידים האינטרניים, נבחני המשנה והנבחנים האקסטרניים הנגשים לבחינות חלק ה-70%.


התלמידים המתחילים את לימודי היסטוריה בתשפ"ב ילמדו על פי התוכנית הרגילה, בתקווה שאכן לא נאלץ לבצע התאמות נוספות לאור התפרצות מחודשת של המגפה.


הנבחנים על שאלוני חלק ה-30% - ייבחנו אף הם על פי התוכנית הרגילה, שכן לשאלון זנ מתכוננים במהלך שנה אחת בלבד.


שימו לב - קובץ זה יתעדכן בעת הצורך, ולפיכך מומלץ לשמור לעצמכם את הקישור ולשוב ולהיכנס אליו מדי פעם.

בהמשך נוסיף כאן את חוזר מפמ"ר, פריסת ההשתלמויות שלנו, שמות המדריכים ותחומי אחריותם וכל מה שחשוב.בהצלחה לכולנו,

ורק שתהיו לי בריאים,


ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה

וצוות המדריכים

חוזר מפמ"ר תשפ"ב

יחידות ההוראה למורי חטיבות הביניים

שימו לב למגוון המדהים של יחידות הוראה העומדות לרשותכם, מורי חט"ב (ולא רק). היחידות בנויות סביב רעיונות גדולים, מציעות מגוון הצעות למערכי שיעור ואת כל הפריטים הנדרשים לכם כדי לקיים שיעור מרתק ומשמעותי.


הכניסה - באמצעות ההזדהות האחידה של משרד החינוך, דרך אתר המפמ"ר להיסטוריה, וגם כאן כמובן:https://view.genial.ly/6056e36d0fbc64101a1be138?fbclid=IwAR2V3bFOI9Z0rxQibV8nbVvLq5Er7yTDBXyn6x0_d1U8d_JlKGOiqdCtYMU

מיקוד מועדי תשפ"ב, 2 יחידות הבסיס, חלק 70%, שאלוני 022261, 022267

מיקוד היסטוריה מוגבר, 022381, מועדי תשפ"ב

היחידה ההיסטוריוגרפית לנבחני היסטוריה מוגבר, מועדי תשפ"ב - תשפ"ג, שאלון 022382

מיקוד תשפ"ב, עולים חדשים, שאלון 022264, מועדי תשפ"ב

מיקוד תוכנית סחל"ב, 022271, מועדי תשפ"ב

מיקוד שאלון 022262, 30%, מועדי תשפ"ב

אשנ"ב 022261, 022267 לנבחנים במועדי תשפ"ב

אשנ"ב 022261, 022267 לנבחנים במועדי תשפ"ג

תוכנית הלימודים בהיסטוריה מוגבר, נבחני תשפ"ב, שאלון 022381

תוכנית הלימודים לעולים חדשים, שאלון 022264, כולל חלק ההוראה - הערכה החלופית

מיקוד נושאי בחינת העולים, חלק ה-30% לנבחני משנה ואקסטרניים, שאלון 022252, מועדי תשפ"ב

נושאי הלימוד לכיתות ו'

שימו לב.

על פי תוכנית גפ"ן על הצוות ללמד לפחות 70% מתוכנית הלימודים.


בטבלה המצורפת מופיעים 40% מנושאי הלימוד שהם נושאי הליבה שאין לוותר עליהם. בנוסף יבחרו הצוותים עוד 30% מנושאי התוכנית - על פי העדפותיהם.


בהצלחה

נושאי הלימוד לכיתות ז'-ט'

שימו לב.

על פי תוכנית גפ"ן על הצוות ללמד לפחות 70% מתוכנית הלימודים.


בטבלה המצורפת מופיעים 40% מנושאי הלימוד שהם נושאי הליבה שאין לוותר עליהם. בנוסף יבחרו הצוותים עוד 30% מנושאי התוכנית - על פי העדפותיהם.


בהצלחה