jazykové centrum Matrioška

Denný tábor pre deti

jazykové centrum Matrioška pozýva všetky detičky vo veku 6 - 12 rokov na denný jazykový tábor

Čo všetko zažijeme : tvorivé ručné dielničky, hry, spievanie a tancovanie, divadelné predstavenia, výlet do prírody spojený s poznávaním nášho okolia

Zábavné učenie ruského jazyka !

Náš tábor, to je učenie detí spojené s hrami, športom, kúpaním a inými zábavnými aktivitami. Preferujeme učenie hrou, každé jedno nové slovíčko doplnené do slovnej zásoby sa dieťaťu spája s piesňou, básňou, či hrou. Je to zábava a učenie v jednom. Podporujeme tak u detí kreativitu a chuť učiť sa.

CENA : 15 euro/deň

Tešíme sa na každého jedného drobčeka v čase od 7:30 - 16:30 v Podlaviciach na adrese jazykového centra Limbova 27, Banská Bystrica

- prihlásiť sa je možné telefonicky, emailom alebo prostredníctvom vyplnenia online prihlášky na stránke

- pitný režim, strava, pomôcky a materiál sú v cene