група УСМИВКА - ЦДГ 32 "Светлина"

Пролетно и Великденско настроение

Великден

Ей, Великден иде,
пред вратите чака.
С китка си закичил
весело калпака.

Кошчето му пълно
с яйчица червени,
с класове зелени.

Нивите обходил,
иде от полето,
от надежди грее
погледът му светъл.

Пролет го накичи
със цветя безбройни,
с песен го здрависват
птиченцата пойни.

Тичайте, дечица,
порти отворете,
с яйчице червено
първи се чукнете!


(Веса Паспалеева)

Великденски помагачи


Станаха рано децата
да боядисват яйцата.
Мама боите размива,
всекиму в канче налива.

Любка червената иска,
Пешко за синята писка.
Гого се вдига на пръсти,
жълтата грабна чевръсто.
Най-подир за Лиляна
само зелена остана.

Мама им сложи яйцата
и посъветва децата:
— Умни и мирни бъдете,
дрехите чисти пазете!

Но щом тя навънка излезе,
дяволът сякаш че влезе:
Пешко катурна боята
право на Любка в полата.
Тя запищя и с яйцето
шибна го силно в лицето.

Гого при тях се завтече,
но си белята навлече —
двамата, кой където свари
нему яда си стовари.

Бутнаха маси, столове,
цапаха бузи, носове,
викна да плаче Лиляна,
цяло в зелено заляна…

Мама отвори вратата
и що да види горката:
изпотрошени яйцата,
вапсани цели децата!


(Елисавета Багряна)

danka mateeva

ВЕЛИКДЕНСКА ПЕСНИЧКА by danka mateeva

Пролетни и великденски песни песни

Yanka Ivanova

Цветница by Yanka Ivanova

Yanka Ivanova

Утре Е Цветна Цветница (народна) by Yanka Ivanova
Детски песнички: Великден (Чук, чук, яйчице)

danka mateeva

Принцеса Пролет (Карагьозов) by danka mateeva

danka mateeva

Релакс - Пролетни звуци от природата by danka mateeva

Усмихни се - Пролет е вече вън!

Kera Vili Manasieva

Пролетно by Kera Vili Manasieva

user58119551

"НА ПЪТ С ПРОЛЕТТА" аранжимент и изпълнение ДИАНА МАРИНОВА by user58119551

Kinche Yonkova

Весел дъжд ,текст и музика - Боби Мирчев,аранжимент - Валери Костов,изпълнява _ ВГ "Смехоранчета" by Kinche Yonkova

Yanka Ivanova

МИЛО СЛЪНЦЕ,Я СВЕТНИ by Yanka Ivanova

Пролетни творения с усмивка и настроение!