ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

De stoornis komt al in de vroeg kinderjaren tot uiting.

Kernwoorden ADHD:

 1. aandachtstekort

 • maakt veel fouten in schoolwerk
 • lijkt nooit te luisteren
 • is slordig, is vaak dingen kwijt en is vergeetachtig
 • is snel afgeleid door prikkels van buitenaf

 1. hyperactiviteit

 • blijft moeilijk op zijn plaats zitten of staan
 • kan moeilijk rustig spelen
 • praat aan een stuk door

 1. impulsiviteit

 • geeft antwoord voordat de vraag gesteld is
 • kan niet op zijn beurt wachten
 • verstoort bezigheden van anderen

De gedragingen leiden tot belangrijke problemen in het functioneren in het sociale leven, op school of in de beroepspraktijk.


Big image
ADHD komt bij 3 tot 5% van de kinderen voor en bij 1% van de volwassenen. ADHD gaat niet over met het volwassen worden, maar veel volwassenen hebben er wel mee leren omgaan.

Kinderen met ADHD lopen het risico dat zij als lastig en storend worden gezien.

Mensen in de omgeving gaan ervan uit dat ze expres niet opletten, met opzet op hun stoel wippen of door het lokaal rennen en moedwillig de orde verstoren.

Er zal al veel gewonnen als opvoeders en begeleiders op die manier naar het gedrag van deze kinderen kijken.

Big image
De oorzaak van ADHD is waarschijnlijk gelegen in een lichte, niet altijd aantoonbare vorm van hersenbeschadiging, opgelopen rond de geboorte. Als gevolg van een rijpingsstoornis van met name het voorste gedeelte van de hersenen(frontaal schors) lijkt de informatieverwerving en - verwerking bij hen anders te verlopen.

Een kind met ADHD heeft moeite met deze selectie van prikkels. Het laat zich te snel afleiden door onbelangrijke prikkels.

Als mensen zonder ADHD iets willen doen, denken ze daar meestal eerst even over na. Een kind met ADHD doet eerst en denkt er mogelijk daarna pas over na.

Bij ADHD blijkt het aandeel van biologische factoren groot te zijn. Er zijn echter aanwijzingen voor gevonden dat ook erfelijke factoren van belang zijn en dat psychische en omgevingsfactoren eveneens een rol spelen.

De mate waarin het kind last van zijn ADHD heeft, blijkt af te hangen van compensatiemogelijkheden van het kind en van zijn omgeving.

Sommigen hebben meer dan mensen zonder ADHD het vermogen informatie en indrukken snel te combineren en met veel creativiteit en inzicht om oplossingen te bedenken.

Waar mensen zonder ADHD in situaties met te veel prikkels afhaken, zijn sommige mensen met ADHD juist alerter en functioneren beter.

Big image

Praktische aanpak

 • Zorg voor duidelijke structuur, zoals een duidelijk dagindeling en duidelijke regels. Een kind met ADHD heeft deze structuur van buitenaf nodig.
 • Geef uw kind duidelijke en haalbare opdrachten, waarbij u rekening houdt met de beperkingen van uw kind. Zorg er voor dat u altijd maar één opdracht tegelijk geeft.
 • Wees alert op goed gedrag en beloon dit door het geven van complimenten en aandacht.
 • Praat met de leerkrachten over ADHD en de benadering van uw kind.
 • Geef het kind interessante en prikkelende taken, anders dwaalt de aandacht van het kind te snel af.
 • Zorg er voor dat er ook ruimte is voor het kind om zijn energie kwijt te kunnen en zich lekker uit te leven. Geef duidelijk aan wanneer dit wel kan en wanneer niet.
Big image

Tips voor ouders voor het omgaan met een kind met ADHD

 • Zorg er voor dat het kind niet te veel bepaald wat er in het gezin gebeurt, houd zelf de touwtjes in handen. De andere kinderen hebben ook aandacht nodig.
 • Blijf voor structureren, zorg er voor dat de gemaakte regels en afspraken regelmatig worden herhaald.
 • Geef duidelijke en korte opdrachten. Geef altijd maar één opdracht tegelijk.
 • Zorg altijd voor een snelle reactie op zowel ongewenst gedrag als gewenst gedrag.
 • Let bij medicijn gebruik goed op of uw kind op de juiste manier zijn medicijnen gebruikt.
 • Laat je niet tot een discussie met je kind verleiden. Stel vriendelijk en kort vast wat een kind moet doen.
Big image