WTO

World Trade Organization

Hvad laver de?

WTO er en international økonomisk organisation, der regulerer international handel mellem de lande, der er medlem af WTO. WTO regulerer altså de mellemstatslige relationer men har ikke som sådan indflydelse på national lovgivning. Alle medlemslande forpligter sig til at importere og eksportere varer på en retfærdig måde og uden at diskriminere enkelte lande. Idéen bag WTO er at nedsætte tolden for industrivarer, så alle lande får bedre mulighed for at eksportere deres varer. Medlemslandene må ikke forbyde import af særlige varer, og de må heller ikke have kvoter for, hvor meget de vil aftage af en vare. Dermed kan det enkelte land ikke fremme afsætningen af sin egen vareproduktion på bekostning af andre landes eksportmuligheder.


Altså det vil sige, de går ind for retfærdig handel og fratagelsen af told.

WTO's formål

WTO’s formål er at lave internationale aftaler
om landbrugstøtte, tjenesteydelser, patenter. Alle de aftaler, der laves i WTO, har til formål at øge produktionen og udbyttet af varer og tjenesteydelser på en måde, så miljø og naturressourcer ikke misbruges. Resultatet skal være, at den samlede økonomiske udvikling i verden stiger samtidig med, at alle får del i væksten. Det er derfor man gerne vil have tolden væk, så alle lande kan handle frit.

Handels regler

WTO's regler skaber også en sikkerhed for de virksomheder og lande, der er afhængige af eksport. Reglerne begrænser nemlig landenes muligheder for at indføre forskellige former for importregler, for eksempel højere toldsatser eller importforbud.


WTO's regler har bidraget til en stigende verdenshandel. I 1950 udgjorde værdien af verdensvarehandel 8% af den globale produktionsværdi. I 1978 var det så steget til 26%.