biurolet

biuro rachunkowe poznań

W jaki sposób wybrać biuro rachunkowe?

We współczesnym świecie szybki rozwój firm i potrzeba profesjonalnej obsługi sektora finansowego przedsiębiorstw, czy dbałość o te kwestie w przypadku osób indywidualnych, zaowocowała powstaniem licznych biur rachunkowych. Biuro rachunkowe poznań jest jedną z takich instytucji. Waga powierzanych tym podmiotom spraw sugeruje, że należy zadbać o to, aby wybrane biuro charakteryzowało się
pełnym profesjonalizmem w zakresie oferowanych usług. Jakimi kryteriami warto kierować się dokonując wyboru? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na profil danego biura, jego specjalizację, a także kwalifikacje zawodowe pracowników. Jest to bardzo ważne, gdyż od ich wiedzy i umiejętności zależy, czy zlecenia będą wykonywane w sposób zadowalający i transparentny, czy też nie. Należy także zweryfikować czy biuro rachunkowe posiada obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej. Jego posiadanie gwarantuje bowiem klientowi uzyskanie odszkodowania w razie, gdyby pracownicy nie wywiązali się należycie z powierzonego zadania i dopuścili się błędów np. w dokumentacji rozliczeniowej, księgach rachunkowych czy dokumentach kadrowych. Istotny jest też kształt umowy, jaką klient zawiera z biurem, a konkretnie zakres jego odpowiedzialności finansowej czy prawnej za ewentualne uchybienia. Potencjalny klient powinien przyjrzeć się tym
zapisom bardzo uważnie. W procesie dokonywania wyboru nie należy lekceważyć opinii byłych klientów, przy czym można oprzeć się na opiniach branżowych, wpisach na forach internetowych, przynależności biura do stowarzyszeń zrzeszających profesjonalistów z tego sektora. Nie bez znaczenia jest też zweryfikowanie dostępności w biurze nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, pozwalających na kontakt z klientem za pośrednictwem Internetu (maile, komunikatory, porady za
pośrednictwem czatu lub video konferencji). Dużym ułatwieniem i oszczędnością czasu jest też możliwość dostarczania dokumentów za pośrednictwem kuriera, faksu, czy w formie skanów, choć ostatnia opcja jest rzadko spotykana i najczęściej zeskanowany dokument należy dodatkowo uzupełnić o odpis oryginału lub oryginał. Dokonując wyboru biura rachunkowego warto wziąć też pod uwagę, czy oferuje ono klientowi pakiet narzędzi internetowych pozwalających na śledzenie stanu
operacji rachunkowych, stopnia zaawansowania w wykonywaniu powierzonego zlecenia, a także dających możliwość podpinania dokumentów oraz nanoszenia uwag merytorycznych za pośrednictwem sieci. Jest to bardzo istotne udogodnienie, które pozwala zleceniodawcy na stały wgląd, z dowolnego miejsca na świecie w swoje sprawy księgowe, jednocześnie udostępnienie takiego pakietu może być dla klienta sygnałem, że biuro rachunkowe jest w pełni profesjonalne i nie boi się stałego nadzoru
ze strony zleceniodawcy.