מרכז פסג"ה לוד

למידה משמעותית במסגרות הפיתוח המקצועי -חודש אייר תשע"ה

ערכה וכתבה : אתי ליבוביץ-רכזת פדגוגית לחינוך היסודי

השותפים לכתיבה: מנהלת מרכז הפסג"ה, הגב' חשובה אלקיים והצוות הפדגוגי של מרכז הפסג"ה


הניוזלייטר מציג את הלמידה המשמעותית והנעשה במסגרות השונות בפיתוח המקצועי, מהתאוריה לשדה, הצגת החדשנות בחינוך ובשדה,תיאור מהנעשה בבתי הספר בעקבות הפיתוח המקצועי, המלצות וטיפים לקידום למידה משמעותית.

מנציחים ומוקירים את זכרה של אילנה פפיר ז"ל בלכתה בטרם עת

משתלמות כותבות:

מילים שיצאו מהלב לזכרה של אילנה פפיר -כהן מדריכתנו האהובה

הידיעה על מותה הפתאומי של אילנה הגיעה אלינו בבוקרו של יום ראשון והשאירה את כל הצוות ועוד רבים אחרים המומים וכואבים!

אילנה ליוותה אותנו בבית ספר בן-גוריון מזה שש שנים, אישה יקרה, רבת פעלים,שהקרינה אנושיות, מקצועיות ועצמה. היא לימדה והנחתה אותנו ,המורות, באופן אישי,בהתלהבות וחדוות עשייה כאילו כל מפגש הוא ראשון עבורה. תמיד אבל,תמיד חידשה בתפיסה החינוכית, בדרך ההוראה,נתנה כלים יישומיים ראתה את הכלל ובמקביל התייחסה לכל פרט, ודאגה ,בכל נפשה, שנצא יודעים יותר ונעביר את זה הלאה, לתלמידים .

בכל מפגש נפעמנו מהידע העצום שהקרינה ידע בלתי נדלה,שנראה היה שממפגש למפגש רק הולך ומתעצם. האהבה ,האהבה האדירה שחשה לשפה העברית. שליחה אמיתית! היא הצליחה להוריש לנו נכס שאי אפשר לאמוד ,נכס משמעותי של תורה שלמה שתישאר חקוקה בלבנו לעד. אנו חשות, כי בזכותה הפכנו למורות יודעות יותר, מקצועיות ומשמעותיות יותר.

לכם בני משפחתה של אילנה , אנו רוצות למסור חיבוק חם ואוהב. בכל מפגש עמה, לצד המקצועיות שבה, תמיד חשנו את גאוות האמהות שבה. בכל הזדמנות סיפרה,התגאתה ושיתפה בחוויות ובתמונות מחיי המשפחה וכשעשתה זאת ענייה קרנו מאושר. תמיד הביעה את אהבתה האינסופית אליכם ילדיה ונכדיה.

אילנה היקרה, תמיד תהיה נר לרגלינו וזרקור להמשך דרכנו בהוראה.

יהי זכרה ברוך , שלא תדעו עוד צער וכאב.

משפחת "בן גוריון"- ניצה כהן מנהלת בית הספר וגלית און רכזת השפה והצוות החינוכי.


חמש שנים למדתי אצל אילנה השתלמויות בשפה במרפד לוד.

כל פעם היה מה ללמוד ממנה,איך להשתפר ולהשתדרג.

אשת אשכולות, חרוצה, יעילה ואכפתית.

אילנה, תמיד אזכור אותך. אבדונך בטרם עת בלתי נתפס.

אורנה- בית ספר "הראל".

במרכז הפסג"ה בפיתוח המקצועי -מהטמעה ליישום במסגרות :

מפגש חדשני "למידת עמיתים – מורה חונך /מורה יוזם שנה א'" במסגרת הפיתוח המקצועי של 7-9

תפקיד מרכז פסג"ה לוד, ובכלל כל מרכזי הפסג"ה ,אחראים ושותפים לקידום הפיתוח המקצועי של עו"ה. השבוע התקיים מפגש חדשני "למידת עמיתים – מורה חונך /מורה יוזם שנה א'" במסגרת הפיתוח המקצועי של 7-9. יוזמה זו היא פורצת דרך ! באמצעות למידת עמיתים מקצועית בין שתי המסגרות .מפגש זה יהווה מודלין לתהליכי למידה הוראה בעבודת המורות בשדה.

ראוי לציין ולברך על השותפות החינוכית שלנו עם "מכללת לוינסקי " בה חולקים רעיונות , יוזמות לפיתוח המסגרות 7-9 ולקידום העשייה במוסדות החינוך בישראל למען כל תלמידה ותלמיד ומתוך הבנה שהחינוך שנעניק לילדינו קדם את ההישגים הלימודיים. כמו כן הלמידה במרכז הפסגה גם במסגרות אחרות באות לפתח את המקצועיות של עו"ה והפיכת מקצוע ההוראה לאיכותי ויוקרתי.

גם אנו, הצוות הפדגוגי במרכז הפסג"ה, שותפים להנחה שאין בית ספר טוב ללא מורים טובים. לכן גם השנה וכן לקראת שנה"ל תשע"ו, נמשיך ונתמקד בפיתוח המקצועי של המורים ובאיכות המפגשים בין המורה לתלמיד מתוך אמונה כי מפגש זה הוא גורם המשפיע ביותר על העשייה החינוכית ועל הצלחתו של התלמיד, נפעל לפיתוח תכנים ותכניות שיעמיקו את איכות ההוראה. אנחנו רוצים להודות לשותפים שלנו "ממכללת לוינסקי": לד"ר סיגל חן, למנחות: אילה,חמי ושרי.


המשתלמות מתארות בשיח הרפלקטיבי לאחר ההתנסות:"התאפשר דיאלוג פורה בין מורה מאמן למורה יוזם מכיוון שהתקיימה הקשבה, פתיחות וסבלנות...המפגש אפשר לי להתבונן פנימה...קבלתי ביקורת בונה ורעיונות נפלאים...הייתה תחושה של "מסגרת בטוחה" ולכן בחרתי לשתף....למדתי על מהי למידת עמיתים אמתית....קבלתי חיזוקים לכך שהיוזמה שלי היא חשובה ומעניינית...בעזרת השיח הגעתי לפתרון....".

ליוו והנחייה של "רכזי פיתוח מקצועי בית ספרי"

רצינו לשתף אתכם ולספר על מפגש ייחודי שהתקיים במרכז פסג"ה לוד. למפגש הוזמנו רכזי פיתוח מקצועי מכל בתי הספר יסודי ועל יסודי במסגרות הפיתוח המקצועי בגמישות ובמסורתי. תפקיד "רכז פיתוח מקצועי בית ספרי" הינו תפקיד חדש ומשמעותי במטרה לתת מענה להיבט הארגוני והפדגוגי בפיתוח המקצועי .הרכז יהיה שותף בחשיבה ובהנחיה "מתכנון לביצוע " עם מרכז הפסג"ה. כדי ללוות את "רכז פיתוח מקצועי בית ספרי" בתהליך זה יתוכננו שני מפגשים (אחד לבחירה) בנושאים הבאים: מהו פיתוח מקצועי? הגדרת תפקיד רכז פיתוח מקצועי פיתוח מקצועי היבט ניהולי: "תיק תק", "עתיד- מנהלת השתלמויות" , אתר מלווה קורס בmoodle,הערכה ומשוב על הקורס ופרסום במרחב המחוזי השיתופי "בשדות החינוך".


בשיחת המשוב בסוף המפגש הדגישו הרכזים את חשיבות מקומה של הפסג"ה כמלווה, מנחה, מדריכה ומייעצת בתהליך. היות הפסג"ה אוזן קשבת, צוות הפסג"ה זמין וההרגשה שיש בית לפנות אליו. הצורך לקיום מפגש כזה גם בתחילת שנה, הקמת צוות חשיבה לאיתור הצרכים בבית הספר בתחום הפיתוח המקצועי. בנושא הגמישות הפדגוגית ,ציינו הרכזים שחשוב להמשיך את הפיתוח המקצועי מאחר שהוא מאפשר מענה לדיפרנציאליות המורים, יצירת תכנית אישית לכל מורה, התחשבות בזמן המורים ואפשרות להובלת מהלך בית ספרי. עלה הרעיון לגמישות (גיוון)גם במרצים בתוך ההשתלמות. המשתתפים הדגישו את מורכבות ועומס התפקיד. חוסר התגמול אך בד בבד ציינו את היכולת שלהם להיות בצמתים משמעותיים ומשפיעים בתחום. למידת עמיתים ובמה לכל מורה- הודגשה נקודה זו והוצעו רעיונות לביצועה.

מיפוי צרכים לשנה"ל תשע"ו בפיתוח המקצועי של עו"ה במרכז פסג"ה לוד

בימים אלו אנו שוב יוצאים לדרך ונערכים לתכנון ולבניית מסגרות לפיתוח מקצועי מגוונות וחדשניות לקראת שנה"ל תשע"ו.כשותפים בבניית התכנון המערכתי והמקצועי, מוצעות בפניכם האפשרויות של מסגרות הפיתוח המקצועי. מסגרות אלו מתמקדות בפיתוח מורה מומחה בלמידה ולהרחבת "ארגז הכלים" שברשותכם.
שאלון מקוון זה מהווה כלי מיפוי שנועד לסייע למרכז פסג"ה לוד להכין מערך פיתוח מקצועי הולם ורלוונטי לכם. לדוגמא:

באיזה מבנה השתלמות היית מבקש/ת ללמוד במסגרת הפיתוח המקצועי 30 ש' במרכז הפסג"ה לוד?

באילו פרקטיקות לקידום למידה משמעותית היית מבקש/ת ללמוד ולהתמחות ב30 ש' במרכז הפסג"ה לוד?

אילו ניתנה לך האפשרות להשתתף בהשתלמות בינתחומית אילו מקצועות היית בוחר/ת לשלב?


נודה לך אם תקדיש/י כמה דקות מזמנך כדי להשיב על השאלון המקוון.
יש למלא את השאלון עד התאריך 25.5.15

נא לחצי כאן ומלאי את השאלון המצורף

רצינו לשתף אתכם...

למידת עמיתים בין מרכזי פסג"ה בנושא:"גמישות פדגוגית הלכה למעשה-אז מה הבעיה?"

בתאריך 15.4.15 התקיים מפגש למידת עמיתים בין הצוות הפדגוגי של מרכז פסג"ה לוד ובין הצוות הפדגוגי של מרכז פסג"ה אריאל, חני יוסף ,מנהלת והדר טימור רכזת הערכה. במפגש זה הועלו נושאים שחשוב למקד בהם את תהליך ההתפתחות המקצועית ברוח הגמישות הפדגוגית בבתי הספר שבחרו או שרוצים להצטרף למסגרת זו בשנה הבאה. דנו יחד על המשמעויות השונות והיתרונות שמקנה גמישות פדגוגית בבית הספר.

דנו גם על סמך ההתנסות שלנו בליווי בתי הספר בגמישות פדגוגית על התצורות השונות שמתאפשרות להתקיים במסגרת זו : למידת עמיתים, הצבת שאלות, עריכת תצפיות ושיחות משוב. – קבוצות תמיכה מקצועיות, ניתוח עדויות. – קריאת ספרות מקצועית ודיון בה. – למידה מהצלחות, מחקר פעולה. – מרחב פתוח, למידה בלתי פורמלית, קפה ידע, למידה משיעורים מצולמים. – למידה מקוונת. – למידה שיתופית. – משחקי סימולציה, הדמיות, דיוני דילמה. – למידה בקהילות מקצועיות לומדות.

דנו גם על הקשיים והסוגיות שהועלו השנה וכן כחשיבה לקראת שנה"ל הבאה: כיצד להתמודד עם אי הודאות המובנת בתחילת התהליך? • מורים מלמדים עמיתים - כיצד שומרים על מרקם יחסי צוות? • כיצד מנהלים בצורה מיטבית את התפעול והניהול של ההתפתחות המקצועית במודל הגמישות הפדגוגית? • מטלות סיום ומתן ציון - כיצד? • עבודה ועוד עבודה - כיצד מתמודדים עם העומס הנוסף על עבודת המנהל?

אחת מהתובנות שהועלו ממפגש זה הן על חשיבותו של מרכז פסג"ה, שבתי הספר רואים בנו גוף מקצועי ,מומחה , ויועץ . עלינו לסייע לאורך כל הדרך לבתי הספר בתחומים מאד מהותיים :מיפוי צרכי ביה"ס• תכנון תכנית ההתפתחות המקצועית לכל עו"ה• בקרה • הערכה. המפגש היה מאד מעניין, מפרה ואף נתן מענה לחלק מהסוגיות.

מהנעשה בבתי הספר בעקבות הפיתוח המקצועי בשדה:

פדגוגיה חדשנית:

"מציגים בגאווה את חלוצי המדינה" - למידה חוויתית וירטואלית לכיתות ו'

בשנה"ל תשע"ה יצאה לדרך התכנית "מציגים בגאווה את חלוצי המדינה" למידה חוויתית וירטואלית לכיתות ו' , על פי תכנית הלימודים של המטה ל"תרבות ישראל" בבתי הספר הממלכתיים. תכנית זו היא פרי של שיתופי פעולה בין התקשוב במרכז, עם הגב' אורית טאטי הממונה על התקשוב ובין ירדנה אלון רפרנטית "התחדשות יהודית ותרבות ישראל".התכנית פותחה במחוז בהובלתה של מדריכת התקשוב-גאולה מידני ומדריכה לתרבות ישראל-אתי ליבוביץ'.

הרציונאל:

טיפוח הזיקה ,הקשר והשורשים לארץ ישראל באמצעות למידת חקר והצגת תוצרים וירטואליים בנושא: "מציגים בגאווה את חלוצי המדינה ", על החלוצים לאורך הדורות ותרומתם לעם ישראל ולארץ ישראל.

מטרות המיזם המשותף:

1.העמקת ההיכרות של התלמידים בנושא: "מציגים בגאווה את חלוצי המדינה "תוך חיבור לנלמד במסגרת המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו", וכהרחבה במסגרת התרבות הבית ספרית בשיעורים נלווים.

2.הכרת סיפורי ראשונים של החלוצים והחלוציות כחלק בבניית הסיפור האישי והסיפור הקולקטיבי וכחלק מבניית הזהות האישית והחברתית.

3.קידום למידה משמעותית באמצעות תהליך חקר בשילוב למידה וירטואלית המשלבת פעילויות חווייתיות, יצירתית ומאתגרת.

4.שילוב הקהילה בלמידה מעשירה, חווייתית ומאתגרת.

5.קידום תרבות עבודה שיתופית בין תלמידי בתי הספר במחוז.

שלבי המיזם:

1.למידת הנושא בכיתה: "חלוציות" בהלימה לתכנית הלימודים "בתרבות ישראל",

2.התקיים שיעור סינכרוני למורים ולרכזים המובילים את התכנית בבית הספר,

3.למידת חקר באמצעות האתר "תקשוב המחוז" ,

4.העלאת התוצרים הווירטואליים של כל בית ספר/כיתה ,

5. ביום שלישי 24.3.15 הגיעה לשיאה התכנית המחוזית השיתופית והתקיים חידון וירטואלי משותף שהתקיים בין בתי הספר במחוז מרכז. החידון הוירטואלי היה השלב האחרון בתהליך למידה משמעותית, שכלל פעילות חקר והעשרה שיתופית בכלים דיגיטליים, בניית עלונים דיגיטליים של חלוצים ושיתוף הקהילה בלמידה מעשירה, חוויתית ומאתגרת.

במקום הראשון זכו תלמידי ביה"ס "לוי אשכול"-לוד
במקום השני זכו תלמידי ביה"ס "אומנויות"-ראשון לציון
במקום השלישי זכו תלמידי ביה"ס "הרצוג"-רחובות

יישר כוח לצוותי המורים ולתלמידים!

Big image

חשוב לדבר גם על....

כולם מדברים היום על "למידת עמיתים" . מהי "למידת עמיתים"? מהי מקדמת?


למידת עמיתים מתרחשת בקבוצה של משתלמים הנפגשים ללמוד נושא משותף כדי לפתח את יכולותיהם המקצועיות.

למידה זו מאפשרת:

יישום - במקביל ללמידה מתנסים המשתלמים גם ביישום הנושא הנלמד ובתהליכי בקרה ומשוב.

רלוונטיות - הלמידה סובבת סביב בעיות המעסיקות את המשתלמים בשדה.

דיאלוג - הלמידה מאפשרת קיום דיאלוג פתוח בין המשתתפים והעלאת קשיים ללא חשש, עוזרת ללומדים להמליל את מחשבותיהם, את רגשותיהם ואת דעותיהם ביחס לנלמד.

הדדיות ואחריות - כל אחד מהמשתלמים תורם ונתרם מהקבוצה ומהלמידה.

מודלים אפשריים ללמידת עמיתים במהלך השיעורים/מפגשים:

v דיון פתוח בעקבות סוגיות/שאלות.

v העלאת רעיונות, סיעור מוחות.

v הצגת העשייה בבית הספר בנושא הנלמד.

v הבאת תוצרים/תיאורי מקרה וניתוחם בהשתלמות.

v עבודה במודלים שונים: זוגות, קבוצות קבועות/מתחלפות.

v למידה סדנאית.

v למידה מהתנסויות של עמיתים.

v צילום של שיעור וניתוחו.

v קיום חלק מהמפגשים בבתי הספר/בגנים אצל המשתלמים.

v צפייה בשיעור - המשתלמים לא מגיעים למפגש בפסג"ה, במקום זאת מורה/גננת מזמינ/ה עמית/ה מהקורס לצפות בו/ה בשיעור. בעקבות השיעור דנים בנושא/ים שנקבעו לצפייה מראש, ואת הדו"ח מביאים לשיעור.

זו גם יכולה להיות מטלת הסיום.

v קיום שיעור מקוון א-סינכרוני, בו המשתלמים מקבלים מטלת ביצוע.

v מורה מהקורס משתף את מליאת חדר המורים בביה"ס בו הוא מלמד (בתאום עם מנהל ביה"ס) .

המורה מביא למפגש בפסג"ה דו"ח על המליאה, תגובות וכדו'.זו יכולה להיות מטלת הסיום שלו.


למידת עמיתים מיטבית מתאפשרת כאשר ישנה אווירה שיש בה:

v מוכנות לשיתוף.

v הלומדים מעורבים בלמידה.

v יצירת מקום להעלות קשיים בעקבות הוראה/ למידת נושא.

v משמשת קבוצת תמיכה להעלאת קשיים.

v מתקיימת בה אווירה של קבלה ונתינה.

v יצירת אמון הדדי.

v שקיפות.

v אווירה המאפשרת קבלת משוב.

מה חדש?

ביקשתם? דאגנו לכם! אנו שמחים להגיש לכם את המתנ"ה לשנת הלימודים תשע"ו

לצפייה במארז המתנ"ה לחץ כאן: מתנ"ה תשע"ו


מארז המתנ"ה הוא כלי פדגוגי ניהולי לצורך עבודת התכנון, ההיערכות והניהול לשנת הלימודים הקרובה.

המארז משקף את המדיניות של משרד החינוך ומאפשר התאמה לצורכי המוסד החינוכי.

מסמך זה, יסייע לכם, מנהיגי מערכת החינוך, להיערך באופן מקצועי באמצעות תהליך של חשיבה והיוועצות עם השותפים במוסד החינוכי ומחוצה לו.

מארז המתנ"ה הוא פרי עבודה משותפת שבה לקחו חלק מאות אנשי חינוך וביניהם - מנהלי בתי ספר, גננות, מפקחים, אנשי חינוך שונים ואנשי מטה.

החוברת הרביעית של המארז: "התכנית האסטרטגית ומדריך התכנון למנהלי מוסדות החינוך"

Big image

פעילות למידה שיתופית- האומנם?

כאשר אנו מדברים על למידה משותפת למה אנו מתכוונים? בחנתי מודלים קיימים ויצרתי טבלה מתכללת של המודלים השונים הקשורים בשיתופיות .משתפת אתכם ומציעה כלי שבעזרתו ניתן לבדוק איזה משימה שיתופית נתנו ולמה נוכל לצפות. הנקודות שרצוי לבדוק, האם...


1 תלמידים לא נדרשים לעבוד יחד בזוגות או בקבוצות.

2 תלמידים כן נדרשים לעבוד ביחד בזוגות או בקבוצות אולם אין להם אחריות משותפת.

3 תלמידים עובדים ביחד ויש להם אחריות משותפת אולם הם לא נדרשו לקבל החלטות מהותיות יחד.

4 תלמידים עובדים ביחד ויש להם אחריות משותפת והם מקבלים ביחד החלטות מהותיות על התוכן, התהליך, או התוצר של עבודתם אולם בעבודתם הם אינם תלויים זה בזה. עבודת אינה תלויה במעורבות כל חברי הקבוצה

5 תלמידים עובדים ביחד ויש להם אחריות משותפת והם מקבלים ביחד החלטות מהותיות על התוכן, התהליך, או התוצר של עבודתם. ועבודתם תלויה במעורבות של כל חברי הקבוצה.


מקווה שהכלי יהיה לכם לעזר. אשמח אם תשתפו אותנו,האם יש לכם דוגמאות של פעילות לימודית המעודדת שיתופיות? מאיזה סוג? באיזה רמת שיתופיות? אני מאמינה בשיתופיות, בתהליך למידה משותף בצוות וביצירת תוצר משותף. השותפות לדעתי, מעצימה את תהליך הלמידה ומובילה לתובנות עמוקות, מתפתחות ומגוונות יותר. השיתופיות נותנת במה לפרט בקבוצה - מדגישה את מה שהפרט תורם לקבוצה. ביחד עם זאת השיתופיות יוצרת "ענן קשרים וחיבורים של התרומה האישית של כל פרט בקבוצה" ובכך מדגישה את מה שהפרט יכול לקבל/ להיתרם מהשיתופיות בקבוצה. הלמידה היא תהליך בין אישי לא פחות משהיא תהליך תוך אישי. במיוחד במאה ה21 ובוודאי בלמידה מקוונת. (ראה את הטבלה מטה )


יהודית לרנר-רכזת תקשוב,מרכז פסג"ה לוד

Big image
Big image
Big image
סוגי שיתופיות
Big image