מהפכה התעשייתית

אופיר ו'1

איזו מבין התמונות מתארת את העיר מנצ'סטר בהשפעת תהליך התיעוש? כיצד זיהתם?

התמונה המתארת את העיר מנצ'סטר בתהליך התיעוש היא התמונה עם העשן ובגלל זה זאת התמונה הזאת כי זה מתאר את זיהום הסביבה.

יש הטוענים כי מנוע הקיטור היה קרש קפיצה של התעשייה לעידן המודרני. האם אתם מסכימים אם טענה זו ? נמקו .

כן אני מסכימה עם טענה זו מכיוון שמנוע הקיטור אפשר התפתחות משמעותית בתחומים שונים.

מה ניתן ללמוד מן התמונה על העבודה במכרה הפחם?

ניתן ללמוד שהפחם היה מאוד מבוקש ועבדו איתו באופן ידני.

כיצד תרמה ההתפתחות בענף הספנות לתהליך התיעוש? מה היו הסיבות להתנגדות להנחת מסילות ברזל בשלבים הראשונים?היכן עבדו בעלי המלאכה השונים לפני המהפכה התעשייתית?

ענף הספנות עזר בהעברת סחורה ממקום למקום.

הסיבות להתנגדות מסילות הברזל הוא זיהום הסביבה.

לפני המהפכה התעשייתית בעלי המלאכה עסקו בעיקר בחקלאות ובנאות.

אילו סוגי משא ניתן לזהות בתמונות?כיצד ביטאה הרכבת את תהליך התיעוש, וכיצד תרמה לתהליך זה?

אפשר לראות בתמונות העברת מסחר ובעלי חיים.

הרכבת ביטאה את תהליך התיעוש בזה שנסעה ממקום למקום. וגרמה לתהליך זה בזה שהעבירה גם דברים ממקום למקום.

כיצד מבטאות התמונות את מאפייני הערים בהשפעת התיעוש?

התמונות מבטאות את מאפייני הערים בהשבעת התיעוש בזה שהעיר גדלה והתחבורה גדלה.

איזו הגדרה מתאימה ביותר לתיאור המהפכה התעשייתית?

שינוי יסודי באחד מתחומי הפעילות האנושית.

מהי משמעות השם "בורגנים"?לאיזו קבוצה בקרב הבורגנים משתייכת לדעתכם המשפחה שבתמונה? נמקו

לדעתי המשפחה שבקבוצה משתייכת לקבוצת בעליי ההון

מה ההבדלים בין משפחת הפועלים לבין המשפחה הבורגנית?

ההבדלים הם שמשפחת הפועלים היו עניים ועבדו קשה ומשפחת הבורגנים היו בעלי הון.

אילו קבוצות חברתיות תוכלו לזהות באיור?כיצד זיהיתם?מה נמצא בראש הפרימדיה? מה משמעות הדבר?כיצד בא לידי ביטוי הניצול של מעמד הפועלים באיור?מה הן לדעתכם עמדתו של המאייר ?נמקו.

אפשר לזהות בציור את הקבוצות בעליי ההון והקבוצות הפשוטות.

הכסף נמצא בראש הפרימידה ומשמעות הדבר זה שהוא היה הכי חשוב.

מקום הפועלים בפרמידה הוא המקום הכי חשוב כי בלעדיו לא הייתה פרימידה. וזה אומר שבלי הפועלים המהפכה התעשייתית לא הייתה קורת.

שאלות אלו מהמצגת: המהפכה התעשייתית.