פורים

מגישים: זיו וואשאדי ורועי פולבר

2 מנהגים

2 מנהגים הם:

רעשנים-בזמן קריאת המגילה "למחות את זכר המן" בעת הזכרת שמו ע"י הרעשה ברעשנים . בעבר נהגו לרשום את שם המן על סוליית הנעל וכאשר וכאשר הוזכר שמו היו משפשפים ,דופקים ומרעישים עם הנעל על הרצפה עד שנמחק שמו. מכאן המנהג להרעיש ברעשנים.

עדלידע (עד-לא-ידע) - בראשית ההתיישבות מחודשת בארץ ישראל, נערך תהלוכות מרהיבות-עין ברחובותיה ראשים של תל-אביב קטן. בהתחלה המחיז את "מגילת אסתר" אולם במשך זמן הפך תהלוכה לביטוי סטירי, בו הציג את גדולי אומה בצורה מגוחכת. כיום מתקיים תהלוכות עדלידע במקומות שונים בארץ. מקור השם בא מהמנהג בפורים " עד לא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן".

2 מצוות

2 המצוות הם:

מתנות לאביונים.
מצווה לתת שתי מתנות לשני עניים - לכל עני מתנה.

סעודת פורים.
ימי פורים נקבעו כימי משתה ושמחה, לכן יש מצווה לקיים סעודה בפורים.
מצווה להשתכר ולשתות יותר יין מהרגיל, עד שלא נדע להבחין בין המן למורדכי.

דמות

מורדכי:

מורדכי היהודי הוא דמות מקראית ומגיבוריה הראשיים של מגילת אסתר. הוא אומנה‏ ובן דודה של אסתר המלכה. מורדכי שירת בחצר המלך הפרסי אחשורוש, כנראה כשופט‏, שם נקלע לסכסוך עם המן, ולאחר זמן תפס את מקומו כמשנה למלך אחשורוש.

עד לידע

פירוש המילה:

בראשית ההתיישבות מחודשת בארץ ישראל, נערך תהלוכות מרהיבות-עין ברחובותיה ראשים של תל-אביב קטן. בהתחלה המחיז את "מגילת אסתר" אולם במשך זמן הפך תהלוכה לביטוי סטירי, בו הציג את גדולי אומה בצורה מגוחכת. כיום מתקיים תהלוכות עדלידע במקומות שונים בארץ. מקור השם בא מהמנהג בפורים " עד לא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן".

אנימציה לחג פורים