Commanditaire Vennootschap

Wouter, Sanne, Eline, Sanne

De commanditaire vennootschap


Een commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort vennootschap onder firma. Deze rechtsvorm bestaat zowel in België als in Nederland.

In deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennotenBij de commanditaire vennootschap wordt er onderscheid gemaakt in beherende vennoten en stille vennoten. De overeenkomst tussen beherende en stille vennoten is dat beiden eigenaars zijn van het bedrijf.

Verschillen

De beherende vennoten zijn eigenaars die zich daadwerkelijk met de organisatie bemoeien. Ze zijn daarom ook met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden die het bedrijf maakt. Dit betekent dat ze in principe alles wat ze hebben, kunnen verliezen.


De stille vennoten of commanditaire vennoten zijn eigenaars die alleen geld ter beschikking stellen. Dit betekent dat ze zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Ze kunnen nooit meer dan hun ingebrachte geld verliezen. Als vergoeding voor het permanent ter beschikking stellen van hun geld en het risico dat zij lopen, delen ze mee in de winst.

Voordelen

  1. Er kan meer Eigen Vermogen aangetrokken worden. Dit vergroot de uitbreidingsmogelijkheden.

  2. De stille vennoot krijgt als beloning voor het beschikbaar stellen van het kapitaal een gedeelte van de winst. Op het moment dat er geen winst gemaakt wordt, kost het de onderneming (in tegenstelling tot een lening) geen geld.