Conservant oportunitats

Donant oportunitats a la gents més experimentada.