התקשוב בראשון לציון

ראשונים גם בתקשוב..

מערכת התקשוב בעיר ראשון לציון

לעיר ראשון לציון תכנית תקשוב מערכתית הנותנת מענה לכלל מוסדות החינוך, תוך שהיא מבוססת על שיתוף פעולה הדוק בין משרד החינוך לרשות. הרשות רואה בתקשוב החינוך מנוע הממנף צמיחה והתחדשות פדגוגית.
תכנית התקשוב העירונית מהווה נדבך מרכזי בחזונה של העיר כעיר דיגיטלית, מתקדמת ומובילה.
התוכנית פועלת מגן ילדים ועד י"ב וכוללת את כל זרמי החינוך העירוניים, ממלכתי ממלכתי דתי, חינוך מיוחד, רשמי שאיננו מוכר ועוד . שותפים בהובלתה מנהלי אגפי החינוך בהובלה מלאה של ראש מינהל החינוך ומינהל התקשוב, הפיקוח הכולל הפיקוח המקצועי על התקשוב מרכז הפסג"ה העירוני וכמובן מנהלי מוסדות החינוך ונציגי ועד ההורים העירוני.

אנו מאמינים כי הטכנולוגיה באופן מהותה משנה את דרכי הלמידה את תוצרי הלמידה ואופני ההוראה.
הפדגוגיה המתוקשבת משולבת בכל מערכת החינוך בעיר ראשון לציון, החל מ"גוגל'ה" בגני הילדים, דרך עמדה מתוקשבת בכל מרחב לימודי וכיתת לימוד, מחשב נייד /למורים ביסודי ובחטיבה ומכון תכניות לימודים מותאמות ללמידה בעידן המידע- בגרויות מתוקשבות, תכנים מתקדמים ועוד....

פעילויות שיתופיות בעיר

סביבה דיגיטלית משביחה ומעצימה את הלמידה השיתופית. היא כוללת אמצעים וכלים טכנולוגיים מתקדמים המזמנים גמישות, דינמיות בסביבת למידה שיתופית במרחב הווירטואלי ומאפשרת לכל עמית בצוות לבטא את כישוריו

בין השאר הוקם בראשל"צ מאגר מערכי שיעור מקוון

ימים מקוונים

למידה מבוססת מקום

מטרות התוכנית- עיר ידידותית לילדים - בלמידה מבוססת מקום

  • עיר ידידותית לילדים – התאמת כלי למידה מבוססת מקום לתוכנית פדגוגית
  • יחודיות בית ספרית – יישום בית ספרי המדגיש את יחודיותו של כל בית ספר גם מחוץ לגדר בית הספר רשתות ידע עירוניות- יצירת ממשק מנגיש לרשת ידע בניתנת לחיפוש ופילוח גאוגרפי ותכני
  • החינוך כמכלול- שימוש בטכנולוגיה ליצירת רצף של כלים תומכים בתהליך החינוך כמכלול 24/7
  • למידה בין גילאית : גיל רך- ילדים- נוער- סטודנטים- משפחות- מבוגרים- גימלאים
  • שילוב מוסדות תרבות- הבניית מרחבי פעילות למוסדות תרבות בפן הפורמלי והבלתי פורמלי

פרוייקט הקשר הרב דורי

זו השנה החמישית שהפרוייקט מתקיים בעיר בהצלחה רבה

תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית ערכית-חינוכית הבונה גשר בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי בתי הספר לבין האוכלוסייה המבוגרת בקהילה, באמצעות הסביבה הטכנולוגית, תוך למידה ושימור המורשת.את הפרוייקט בעיר מובילה אורנה דרום

דוגמא לפעילות מקסימה היא הקשר בין כיתת נחשון ממקיף א' לבית האבות הבולגרי סרטון

מקום שני בתחרות "אחריות ומחוייבות לאומית- החלוציות"

במקום השני זכו נציגי בי"ס לאומנויות ראשל"צ

בחידון וירטואלי משותף שהתקיים בין בתי הספר במחוז מרכז.

התכנית פותחה במחוז בשיתוף הפיקוח על תרבות ישראל והתקשוב,

החידון הוירטואלי היה השלב האחרון בתהליך למידה משמעותית, שכלל פעילות חקר והעשרה שיתופית בכלים דיגיטליים, בניית עלונים דיגיטליים של חלוצים ושיתוף הקהילה בלמידה מעשירה, חוויתית ומאתגרת.

"Google Apps" במוסדות החינוך

חלק ניכר מבתי הספר בראשל"צ התחברו ל"Google Apps" המקדם למידה שיתופית עם ישומי Google , ניהול הידע הארגוני וקידום תקשורת דיגיטאלית.