Socialisme

Gelijkheid

GELIJK

GELIJKheid

GELIJKwaardigheid

GELIJKE Samenleving

Onze Ideën

Wij zijn een samenleving, een samenleving waar iedereen gelijk is. De klassenmaatschappij zou moeten worden afgeschaft. De minder bedeelde zouden in opstand moeten komen tegen de rijke burgers. Een revolutie is wat wij nodig hebben. Productiemiddelen zouden van iedereen moeten zijn. Door een revolutie kunnen wij een communistische heilstaat creëren. In deze samenleving delen wij Natuur, Kapitaal en Arbeid.

Sluit je aan bij het socialisme en start een revolutie