La novena simfonia de Beethoven

EL classicisme

La novena simfonia de Beethoven

Aquesta obra la va compondre Beethoven ......

Ens vol transmetre...

Aquest autor va nèixer ..... i va fer moltes obres: sinfonies,,,,,,,

Beethoven és un autor que es troba entre el classicisme i el romanticisme

Ens situem entre l'any..... i en aquella època la societat...

ALGUNS DELS AUTORS COETANIS A BEETHOVEN VAN SER:

Beethoven va ser un clàssic i un romàntic a la vegada perquè....

Les característiques musicals d'aqulla època van ser...