מיחזור אלקטרוניקה

"אני ואתה ננקה את העולם…"

Big image

מיחזור אלקטרוניקה בשוהם

מיחזור פסולת אלקטרונית במועצה מקומית שהם

עמדות איסוף למיחזור | מרכז איסוף עירוני | פינוי מוצרי חשמל גדולים

המועצה המקומית שהם התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות על מנת לאפשר לתושבי העיר להפריד פרטי פסולת אלקטרונית וסוללות מזרמי הפסולת היבשה ולהעבירם למיחזור מוכר באמצעות תאגיד מ.א.י.

תאגיד מ.א.י אחראי על הצבת מכלי האיסוף , פנויים , העברת פסולת הציוד למיון ולמיחזור מוכר בישראל. בנוסף אנו פועלים יחדיו עם מועצת שהם ובמימון משותף לקידום תהליכי חינוך מקיימים, המעודדים הפרדה במקור, העברת פסולת ציוד וסוללות למיחזור ולקידום חינוך סביבתי משמעותי בנושאי סביבה שונים. לצפיה באתר לאתר העיריה

פעילויות חינוך, איסוף ומיחזור משותפות למ.א.י ולמועצה המקומית שהם

IMG-20150623-WA0009

עמדת איסוף בשהם

עמדת איסוף בשהם


עמדת איסוף בשהם

עמדת איסוף בשהם

פסטיבל מוזות בשהם 2015


פסטיבל מוזות בשהם 2015

שוהם 10

שוהם פסולת אלקטרונית כרזה 2015


פסטיבל מוזות בשהם 2015

פסטיבל מוזות בשהם 2015

פסטיבל מוזות בשהם 2015


פסטיבל מוזות בשהם 2015

פסטיבל מוזות בשהם 2015

פסטיבל מוזות בשהם 2015


פסטיבל מוזות בשהם 2015

טקס חתימת הסכם שירות בשהם 2015

טקס חתימת הסכם שירות בשהם 2015


איסוף מוצרי חשמל גדולים למיחזור

שוהם פסולת אלקטרונית כרזה 2015

עמדת איסוף בשהם


Previous

Next

מוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית קטנה וסוללות במועצה המקומית שהם

במועצה המקומית שהם נפרסו מספר עמדות זמינות לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת, במפה זו תוכלו למצוא את עמדת המיחזור לפסולת אלקטרונית וסוללות הקרובה לביתכם על מנת להקל על מסירת הציוד הישן למיחזור. בעמדות האיסוף תמצאו לרוב מספר מיכלים:

  • מיכל לבן יעודי לאיסוף סוללות
  • מיכל לבן יעודי לאיסוף נורות
  • מיכל כחול לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת

הביאו עימכם לנקודות אלו את הציוד הישן ומסרו למיחזור מוכר ולשימוש חוזר בעמדות מ.א.י בלבד ולא בכל דרך אחרת אשר אינה סביבתית.
עמדות איסוף במשווקים הינן באחריות המשווק בלבד והשלכה בהן כפופה לכל דין ולהוראות המשווק בלבד.

מהי פסולת אלקטרונית?

פסולת אלקטרונית מורכבת ממוצרים או רכיבים הפועלים באמצעות זרם חשמלי. החומרים המצויים בפסולת אלקטרונית הם מתכות ברזליות ואל-ברזליות מסוגים שונים (כגון פלדה, נחושת, אלומיניום, ברזל, כספית, קדמיום ואחרות), חומרים פלסטיים שונים, לרבות מעכבי בעירה, מעגלים מודפסים ועוד. ללא טיפול מיוחד חומרים אלו עשויים לזהם את הסביבה בעת פירוקם.

בעידן הטכנולוגי המתקדם שלנו, אנו עושים שימוש מוגבר במכשירים אלקטרוניים עד לרמה של תלות. היתרון המובהק הינו שפעולות האדם נעשות קלות יותר בעזרת המיכשור האלקטרוני, אך החיסרון הגדול הטמון בכך הוא שהטכנולוגיה מתעדכנת מהר והמיכשור האלקטרוני הופך ללא עדכני בזמן קצר יחסית. התוצאה היא שפסולת אלקטרונית הופכת לתוצר קבוע של האדם המודרני, כשהיחס בין פסולת אלקטרונית של מוצרים ישנים אל מול צריכת מוצרים אלקטרוניים חדשים עולה בכל שנה בקצב מסחרר.

פסולת אלקטרונית כפסולת היא בעייתית בהרבה מפסולת אורגנית שכן אין היא מתפרקת ומתכלה, ובמקרים רבים גם מכילה מתכות כבדות הנושאות חומרים רעילים כגון עופרת, קדיום, כספית, בדיל, אלומיניום ועוד. ברגע שהמכשור האלקטרוני על מתכותיו הרעילות נטמן באדמה, נוצר זיהום של הקרקע ומאגרי מי-התהום שבה. כך, השלכת פסולת אלקטרונית גורמת למפגעים סביבתיים רבים והטמנה של פסולת אלקטרונית יכולה להוביל לסיכון אקולוגי משמעותי. בישראל בשנת 2012 המשרד להגנת הסביבה דיווח על 85,000 טון פסולת אלקטרונית בשנה, כאשר שליש מתוכה היה פסולת דיגיטלית ממוחשבת הנחשבת לרעילה ביותר. נכון להיום, שנת 2014, משרד הסביבה כבר מדווח על כמויות של 130 אלף טון פסולת אלקטרונית, ולצערנו, היד עוד נטויה. ללא סילוק יעיל וחשיבה ארוכת טווח, פסולת אלקטרונית יכולה להוות מפגע סביבתי משמעותי ואף מפגע אקולוגי לטווח ארוך מאד, ומשום כך מיחזור פסולת אלקטרונית נחשב למודל מיחזור מהחשובים ביותר בענף המיחזור של העידן המודרני מבחינת השמירה על איכות הסביבה.

Big image

מיחזור אלקטרוניקה


מיחזור אלקטרוניקה – צעד הכרחי למניעת זיהום סביבתי!

לאורך שנים, התמודדות עם פסולת אלקטרונית נעשתה על ידי הטמנתה במזבלות העירוניות, בלא שום טיפול מיוחד או הפרדה. הבעייתיות המרכזית עם הטמנת פסולת שכזו נובעת מהיותה מכילה חומרים רעילים אשר מזהמים את הקרקעות ומקורות המים, עמידים בפני מנגנוני פירוק הרעלים הביולוגיים ומצטברים ברקמות של הגוף החי. בעייתיות נוספת טמונה בבעירות לא מבוקרות המתרחשות תדיר באתרי הטמנה (בעיקר באלו בהם יש פסולת אורגנית)- שריפות אשר גורמות להבערת הפסולת האלקטרונית ולשחרור אדי גזים רעילים המזהמים את האוויר שאנו נושמים.


פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני הטרוגנית במיוחד ומורכבת ממכשירים שונים, רכיבים, מכונות ועוד. הרכב הפסולת האלקטרונית מבחינת חומרי גלם מתחלק באופן הבא: כמחצית מהפסולת מורכבת מפלדה וברזל, כעשירית ממתכות אחרות, חמישית מפלסטיק, והיתר ממעגלים מודפסים וחומרים נוספים. הרכב שכזה דורש טיפול מורכב בתהליכי האיסוף, המיון וההפרדה, כמו גם בהערכה של החומרים שניתנים למיחזור ושימוש חוזר. טיפול נכון יביא לצמצום משמעותי מאד של החומרים שיאלצו לעבור להטמנה, באין פתרון אחר לשימוש בהם. בעולם, ובפרט במדינות עולם שלישי, קיימות תופעות של פירוק וטיפול לא נכונים ולא מוסדרים, מתוך ניסיון להפיק מרכיבים בעלי ערך מתוך הפסולת האלקטרונית, תופעות שבסופו של דבר עשויות להוביל באופן אירוני לזיהום הסביבה ולסכנות סביבתיות ובטיחותיות. גם בארצנו הולכות ומתפשטות תופעות דומות, למשל שריפת כבלי חשמל לצורך הוצאת הנחושת בהם, מה שמהווה מפגע סביבתי חמור.

לשם כך עליכם לזכור שיש להעביר פסולת בכלל, ופסולת אלקטרונית בפרט, למקומות מורשים בלבד!

פסולת אלקטרונית מכילה חומרים רעילים המסכנים את איכות הסביבה בסילוק לא נכון, לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, ובעיקר לפי ההגיון הבריא!

מיחזור אלקטרוניקה, כתהליך שבו נעשה שימוש מחדש במוצרים שיצאו מכלל שימוש או שאינם עובדים יותר, מתבטא בשימוש חוזר במכשיר ו/או בחלקיו, או לחילופין בפירוק המכשיר לחומרי הגלם מהם הוא מורכב. בתהליך מיחזור של פסולת אלקטרונית החלקים במכשיר מופרדים תחילה באופן ידני ולאחר מכן ממוחזרים בתהליכים שונים (פיזיקליים, כימיים ואחרים) למצב בהם ניתן לעשות בהם שימוש מחדש. הליך זה מאפשר לא רק שמירה טובה יותר על הסביבה אלא גם חיסכון כלכלי באמצעות ניצול חומרים קיימים במקום הפקה ובזבוז של חומרים חדשים, לצד הפחתת התלות במדינות מהן הם מיובאים.

הצעת חוק חדשה, המקודמת על ידי ארגונים ירוקים, מטילה את האחריות למיחזור פסולת אלקטרונית מסוגים מסוימים על היצרנים והיבואנים של ציוד מסוג זה: הם יצטרכו למחזר באופן הדרגתי עד חמישים אחוזים ממשקל המוצרים החדשים שימכרו בכל שנה, ולשאת בהוצאות הטיפול בפסולת המושלכת לאתרים המאושרים. מנסחי החוק מתבססים על הניסיון המוצלח למיחזור בקבוקי פלסטיק קרטון ונייר, אשר כבר נכנס לשגרת חיינו, ועל נסיונן של מדינות אחרות.

מיחזור פסולת אלקטרונית הוא צעד נוסף בהתמודדות עם סוגיות סביבתיות, צעד שהגיע הזמן לעשות. במדינה בה יודעים לטפל בשפכים ולהשיב מי-קולחין לחקלאות, למחזר בקבוקי פלסטיק ונייר ולייצר מהם מוצרים איכותיים, לא ניתן להמשיך ולהתעלם מפסולת המכילה חומרים רעילים המזהמים קרקעות ומקורות מים.

Big image

מיחזור מתכות

מיחזור מתכות – קניית מתכות יקרות
מיחזור מתכות הוא חשוב במיוחד שכן מתכת לא מתכלה במשך אלפי שנים ועמידה לשריפה בטמפרטורות גבוהות ואף פולטת רעלים מסוכנים בשריפה.
פסולת מתכות וגרוטאות מהוות מפגע סביבתי ואף אקולוגי ללא טיפול נכון.
הפתרון הירוק של רוני:
– רוני פתרונות מיחזור ירוק יקנו ממך פסולת מתכת רגילה ומתכות יקרות במחירים אטרקטיביים
– כחלק מהתהליך נדאג לפינוי הפסולת באופן מבוקר
– כל רכיבי המתכת שיפונו יעברו תהליך מיחזור מתכות שעומד בתקנים
אירופיים מחמירים

ביחד עם מיחזור ירוק אתה תורם לאיכות הסביבה ולא פחות חשוב – לכיסך.


ליצירת קשר ובירורים/ הצעת מחיר והערכת שווי הפסולת שברשותך
התקשרו עכשיו : 050-241-4446

רוני פתרונות מציעים לך שירות מחזור מתכות. אנו מתמחים במחזור איכותי של גרוטאות ישנות כאלה ואחרות.
כאשר סוגרים, מפרקים, או מחדשים מפעל ישן, מנסים לפנות מחסן מעלה אבק או כשרוצים להפטר מאוטו ישן ולא מתפקד, נצברת לפעמים כמות גדולה של מתכות וגרוטאות, פינוי של הדבר מצריך זמן וכסף ובעיקר הרבה כאב ראש. אבל אם טיפול נכון פעולה כזו יכולה להפוך את הפעולה לרווחית, ואף תרומה סביבתית ואקולוגית.

*למידע נוסף על מיחזור מתכות הינכם מוזמנים לקרוא את המאמרים הבאים .

מיחזור מתכות

מתכות הוא שם כולל לחומרים מוצקים בעלי יסודות מתכתיים הכוללים בין השאר: ברזל, נחושת, זהב, בדיל ואחרים.

מיחזור מתכות – היסטוריית ענף המיחזור הראשון בעולם

מדענים משערים שהאדם התחיל להשתמש במתכות עוד לפני שנת 4000 לפנה"ס, וכ-3800 שנה מאוחר יותר, בשנת 200 לפנה"ס, התחילו הרומאים לייצר סגסוגות ע"י השילוב של נחושת ואבץ ליצירת פליז (סגסוגת מתכות היא התכת שני מתכות או יותר לקבלת מתכת אחת בעלת מאפיינים חדשים).

בימים המודרניים שלנו מוכרות לאדם 91 מתכות המרכיבות עוד מאות סגסוגות שונות, אנו עושים שימוש במתכות בכל ענף תעשייתי שבו עוסק האדם.

אך כשמדובר בעת העתיקה, קצת אחרי שהאדם גילה את המתכת, היא מייד הפכה לסמל מסחרי- אם במשקל או בעיבוד המתכת לתכשיט, נשק , כלי כלשהו או מטבעות סחר – האדם תמיד נתן ערך גבוה למתכות.

יהיה נכון להגיד שהמושג "פסולת מתכת" הוא מושג חדש ומודרני שנכון רק למאה האחרונה, שכן בעבר
מתכת לא יכלה להתפס כלל כפסולת כי באותם זמנים למתכת היה תמיד ערך בכל צורה.

מיחזור מתכות בעת העתיקה יכול לשמש אולי דוגמא ומקור השראה לכל תעשיות המיחזור המודרני
משום שהאדם עסק ב מיחזור מתכות כבר בעת זו משום ערכם הרב של המתכות.

מיחזור מתכות מהווה תעשייה עם וותק של יותר מ- 6,000 שנים שכן בעבר כל רכיב מתכתי (חרב, חנית, תכשיט, כף או סיר וכל מוצר מתכת אחר) שהפסיקו לעשות בו שימוש היה מוצא את דרכו אל הנפח האיזורי, ומקבל ממנו תמורה כלשהי עבור מוצריו המשומשים. בשל הערך הרב של המתכות, הנפח היה מתיך את הרכיבים ויוצק מהם מוצרי מתכת חדשים ומוכרם מחדש ברווח – מיחזור מתכות לכל דבר ועניין.

גם בתנ"ך מוזכרים הזהב, כסף, נחושת, עופרת ובדיל ואף מוזכר תהליך של מיחזור מתכות במקומות מסויימים בתנ"ך.

בעבר מיחזור מתכות היה נפוץ ופופולארי כל כך עד כי כל מי שהחזיק בצורה מסוימת של מתכת היה ממחזר אותה בשלב מסוים.

בימינו, לעומת זאת, ערכן הנתפס של המתכות הוא הנמוך ביותר מאי פעם. כיום טונות על גבי טונות של מתכות נזרקות כפסולת, בעוד שבעבר היה הדבר נחשב לטעות כלכלית חמורה ביותר, ורבים משליכים פסולת מתכתית ללא כל מחשבה על אובדן הברזל.

הייחודיות של פסולת המתכות היא בערך הגבוה שלה. גם למתכות במצב גרוטאה יש ערך, בשונה מהערך הירוד יותר, בדרך כלל, של פסולת מסוג אחר.

לצורך מיחזור מתכות, גורמים מוסמכים אשר קונים את המתכות ישלמו לכל אדם אשר יביא כמות ברזל/מתכות למחזור על פי משקל הפסולת.

הגורם הסביבתי והאקולוגי

מיחזור מתכות חשוב ביותר שכן יתרון עמידות המתכת הוא החיסרון הסביבתי שלה (מוערך שלפחית שתיה יקח בין 200-500 שנה להתפרק) כך שהטמנת מתכות לא באה בחשבון, ועמידות החומר בחום רב בנוסף לפליטת רעלים שונים בשריפת מתכות מונע סילוק מתכות בשריפה כאלטרנטיבה רלוונטית.

מיחזור מתכות בישראל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפת כי כ-60 אלף רכבים יוצאים משימוש כל שנה. אלה לבד מוערכים בכ-40 אלף טון מתכת. בנוסף מוערך שמתכות מהוות כ-4% מהפסולת הביתית של כל אדם ממוצע.
לפי מפעלי המיחזור הפיקדון מוחזרו מעל 170 טון מתכת מפחיות בשנה (על פי חוק הפיקדון).

המשרד לאיכות הסביבה דיווח בשנת 2002 על איסוף של 290 אלף טון מתכת ברזל להתכה ולגריסה.

מיחזור מתכות בישראל הפך לתעשייה מפותחת והמודעות הסביבתית עולה גם מצד התושבים וגם מצד התעשיינים כאחד.
מיחזור מתכות בעתיד עוד עשוי להתגבר עם עליית המודעות והגורמים המקצועיים בתעשייה, שכן מאז ומתמיד נחשב מחזור מתכות לאחד מתחומי המיחזור הרווחיים ביותר.

תהליך מיחזור מתכות
ישנם שני סוגי מתכות עיקריות בכל הנוגע לנושא מיחזור מתכות:

מתכות ברזליות ומתכות על ברזליות.
המתכות הברזליות מועברות למפעלי פלדה, שם הן מותכות לתבניות היוצרות מוצרים חדשים. המתכות העל ברזליות משמשות כחומר גלם ליצירת מוצרים חדשים.

קניית מתכות

כמו בעת העתיקה גם היום קניית מתכות פופולרית ויש שעוסקים בקנייתה לפי צורה ומשקל.

אדם שיש ברשותו פסולת מתכות / פסולת פלדה או ברזל בכמיות גדולות יכול למצוא גורמים שעוסקים בקניית מתכות ולקבל תמורה לפסולת שלו לפי משקל.

קניית מתכות היא תעשייה חשובה ביותר משום שהיא יוצרת אינטרס פיננסי לשני הצדדים שיוצרים את העסקה. מצד אחד מי שקונה מתכות מעבירם למיחזור ויוצר רווח על התהליך, ומצד שני הרווח המוצע לכל מי שמחזיק בפסולת יוצר אינטרס מכירה למחזיקים בפסולת.

שילוב האינטרסים יוצר תרומה סביבתית חשובה ביותר. בלעדיה המפגע הסביבתי שנגרם בעקבות פסולת המתכות היה מהווה איום אקולוגי מתמיד.

מיחזור ירוק – רוני פתרונות מיחזור קונים מתכות / קונים ברזל ומעבירים את הפסולת למיחזור מבוקר שעונה על תקני מיחזור מתכות מחמירים ובכך תורמים למערך הסביבתי והאקולוגי בישראל.

Big image
Big image
מ.א.י - תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל

מאת ילדי כיתה ה'1 בית ספר אבן חן