הזכות לחיים ולביטחון

מגישות: עדי ומרים צפורה

הגדרה:

הזכות לחיים ולביטחון קובעת שמגיע לכל אדם הגנה מפני פגיעות גופניות ונפשיות, ולחיות בלי פחד מפני הפגיעות האלה.מקורות מידע והסבר:

"כל אדם יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי"

(סעיף 3 מתוך "זכויות האדם בישראל לאור סעיפי ההכרזה דצמבר 1948 – דצמבר 1998", דו"ח האגודה לזכויות האזרח בישראל, דצמבר 1998)

לכול אדם מגיע הזכות לחיות, ולחיות בביטחון. זכות זו כוללת הגנה מפני פגיעה נפשית ופיזית, בין שגורמת למוות ובין שלא. והיא אף כוללת שלכל אדם יש זכות לחיות ללא פחד הנגרמים ע"י אדם כל שהוא.

ואף כתוב בתורה: "לא תרצח" (שמות כ,יג) מכאן שהאיסור לרצוח הוא כלל יסוד בסיסי (לקוח מעשרת הדיברות).

פגיעות בזכות:

איתי בן-דרור בן 38 דקר למוות את שלושת ילדיו, עומר בן ה-10 רוני בת ה-8 ואור בן ה-5 בדירתו ברחוב בורוכוב בעיר נתניה.

הסבר(למה זה פגיעה בזכות):

הזכות לחיים ולביטחון קובעת שלכל אדם מגיע לחיות ואסור לאדם אחר לפגוע או להרוג ובמקרה זה האב הרג את שלושת ילדיו ופגע בזכויותיהם לחיים!

הסבר(למה זה פגיעה בזכות):

הבאנו את המקרה(פיגוע)שבו נרצח מלאכי רוזנפלד הי"ד.

זוהיא פגיעה בזכות מכייון שהמחבל רצח את מלאכי ואף פגע בחבריו!! והזכות קובעת שלכול אדם מגיע לחיות,

לחיות בבטיחון ללא שיפגעו בו

עמדה אישית

לאדם זכויות רבות ובתוכם הזכות לחיים ולביטחון שזו הזכות שאנו בחרנו.

אנו סבורות שזוהי זכות חשובה מכיוון שזוהיא הזכות הבסיסית ביותר שמגיע לכול אדם באשר הוא לחיות, ואסור לבן אדם לפגוע בזכות האחר לחיות! ולפגוע בביטחונו הגופני והנפשי של האחר!

לדוגמא:בימנו אנו שיש כול כך הרבה פגיעות בזכות זאת(פיגועים)או צריכים לתמוך בצבא ובמשטרה שעובדים ימים ולילות כדי למנוע המשכיות לפגיעה זו.

אנו מאמינות שצריכים (חייבים!) לשמור על זכות זו למען קיום עולם תקין וטוב!

ביבליוגרפיה

ויקיפדיה

הספר אזרחות במדינת ישראל

עיתון בשבע

חומש שמות

אתר האינטרנט: האגודה לזכויות האזרח

האתר nrg