Lõputöö

Valeria Palm

Mängu nimi: RIIGIRALLI"

Eesmärk:

· harjutada riiginimede kirjutamist

· harjutada geograafia-alaste teadmisi (riikide paiknevus)

· arendada mälu ja tähelepanu

Mängu link:

http://padlet.com/palmlera/58bb0zna515t

Dekonstruktsioon:

Tegutsejad: mängida saab kahest mängijast kuni suure rühmani. Mäng sai läbiviidud kontakttunnis, kasutades e-vahendeid.

Reeglid:

Esimene mängija kirjutab mängu algussõnaks ühe riigi nime, nt Soome. Teine mängija kirjutab selle riigi esimese tähega uue riigi, nt Saksamaa. Seejärel kirjutab kolmas võistleja uue riigi 2.tähega uue nime. Kolmas mängija kirjutab uue riigi 3.tähega uue nime. Pärast viienda tähega riigi kirjutamist jätkatakse mängu jälle esimesest tähest ja sealt edasi lugedes. Ajaline limiit on 15 minutit.

· Etteantud tähtede alusel riiginimede äraarvamine ja kirjutamine;

· sobivate tähtede pakkumiseks hiirega vastaval tähel klõpsamine;

· pakutud tähed/sõnad – etteantud esimese mängija poolt;

· mõiste äraarvamise/mitteäraarvamise puhul pääseb järgmist sõna mõistatama;

· ajapiirang – 15 minutit.

Ressursid: arvutid, internetiühendus, Smart tahvel ja sellel olev maailma kaart, mängulink

Mängu läbiviimiseks kasutatud e-õppevahendid

· Mängu briifinguks kasutasin e-kirjavahetust. Iga õppija sai e-maili mängu lingiga.

· Mängu viisin läbi padlet.com keskkonnas.

· Debriifingu tegin GoogleForms`s, kuhu pääses peale mängu lõppu e-mailiga saadud lingi pealt.

Hinnang vahendite sobivusele

Valitud e-õppevahendid sobisid mõõdukalt, ei olnud algul võimalust ühendada smart-tahvlit ja padle.com keskkonda. Tänu IT-spetsialisti abile saime trükkida riiginimesid padle.com keskkonda, mille taust/sein oli läbipaistev. Seinale/smart tahvlile oli algselt kuvatud maailma kaart. Õppijad said trükkida riiginimed sinna, kus riigid reaalselt paiknevad.

Debriifing

Debriifing toimus GoogleForms`s. Siin saab kohe tulemusi ja kokkuvõtteid näha.

Tagasiside oli positiivne. Mängu peeti riiginimede kirjutamise õppimiseks/harjutamiseks heaks võimaluseks.

Sihtrühm ja kontekst

Konkreetne mäng on loodud massaaži erialal õppivatele venekeelt kõnelevatele õppijatele. Õppemängud aitavad omandada teadmisi kasutades e-vahendeid ning tundi põnevust ja vaheldust tuua.

Debriifingu viin läbi edaspidi suuliselt, kuna täiskasvanud õppijad ei viitsi aega raisata selle peale (selline tagasiside jõudis minuni).