Met Slimme Lotje naar de 1ste klas!

Ons overgangsproject 3de kleuterklas -1ste leerjaar!

Een spannend project over geheimen en slim zijn! Boem, tok, wat is dat? Er staat een boekentas in onze klas… wat zit daarin? Met een toverspreuk krijgen we deze open… zullen we het geheim kunnen ontsluieren?

Big picture

Een zachte overgang naar de eerste klas!

De overgang van de kleuterschool naar de lagere school is voor veel kleuters én hun ouders een ingrijpend gebeuren.

Daarom willen we inzetten op een zachte overgang.

Gedurende 9 weken zullen jullie kleuters een spannende opdracht krijgen die ze samen moeten oplossen om zo de boekentas te kunnen openen.

In de boekentas vinden ze een verwijzing naar de eerste klas.

Volgen jullie mee?

Elke week krijgen jullie een update en kunnen jullie de avonturen van jullie kleuters volgen.

Lees zeker ook de wekelijkse tips om je kind te helpen begeleiden op weg naar schoolrijpheid.

Elk kind is uniek! (A.A Terruwe)

Big picture

Tip 1! 🌸🍀🌸

- Elk kind op eigen tempo.

- Geloof in de mogelijkheden van jouw kind.

- Niet alle domeinen ontwikkelen even snel.

- Niet forceren, wel stimuleren.

Elleke en Belleke hebben er zin in ... jullie ook?

Op school zijn dit juf Isabel en juf Ellen. 😉🌸😂
Big picture

Hokus, pokus, we vinden onze stek - tijdens ons “kindgesprek”!

Jullie kleuter krijgt “ik” tijd met zijn/ haar juf! (Genieten!)


We starten ons project met een “kindgesprek”! Tijdens dit gesprek voert de juf een “individueel gesprek” met jullie kleuter. Heel graag willen we te weten komen hoe ze zich voelen in de klas nu en hoe jullie kleuter kijkt naar de overgang eerste leerjaar.


Tijdens dit kindgesprek gaan we vooral inzetten op het welbevinden van de kleuters. Deze input nemen we mee doorheen het project.

Big picture

Hoe verloopt het in de kleuterklas?

Om het gesprek meer open te starten gebruiken we hulpkaartjes die ondersteunend werken. De kaartjes werden vooraf met de kleuters besproken.
Big picture

Hier zoeken we een antwoord op voor onze kleuters!

Big picture

Wat doen we in het eerste leerjaar?

Ook in het eerste leerjaar krijgen de leerlingen “ik” tijd met hun juf!

1x per jaar hebben de juffen uit de eerste klas een kindgesprek met hun leerlingen.

De leerkrachten willen een beter zicht krijgen op de (leer) ontwikkeling van hun leerlingen. Het eigenaarschap van en de betrokkenheid op het leerproces bij de kinderen neemt op deze manier toe. De leerlingen kleuren zelf hun smiley in.

Big picture

Tip 2! 🌸🍀🌸

- Zorg voor nestwarmte.

- Het is leuk en belangrijk om met je kinderen te praten.

- Wees realistisch in je verwachtingen.

- Leer uw kind omgaan met gevoelens.

- Moedig uw kind zoveel mogelijk aan.

BOEM, TOK, SMAK … WIE ZIJN DAT … ELLEKE EN BELLEKE MET EEN HEEL LEUK PAK!

Juf Isabel & juf Ellen … En wat brachten ze mee? Een geschenk met het boek: “Slimme Lotje!” in en heel veel lieve woorden.

Zie hier ... onze kleuters van de derde kleuterklas... klaar voor de eerste klas!

Big picture
Big picture
Big picture

HOE VERLOOPT HET IN DE KLEUTERKLAS?

De juffen vertelden het verhaal van “Slimme Lotje!”

Voorlezen & vertellen doen we vaak in de kleuterklas. Het creëert een band met de kleuters, het stimuleert de taalontwikkeling, ze leren zich te verplaatsen in een ander, het is een fijne manier van ontspanning, het is goed voor de algemene ontwikkeling, …


Luisteren jullie nog eens mee?

Slimme Lotje.wmv

WAT DOEN WE IN HET EERSTE LEERJAAR?

Ook in de eerste klas zijn verhalen een rode draad doorheen het leren. Leerlingen horen verhalen bij het aanleren van nieuwe woorden, bij nieuwe schrijfletters en bij de rekenles!

Leesouders in het eerste leerjaar!

Wisten jullie dat er “in niet corona-tijden” leesouders/ grootouders komen naar de eerste klas? Dan kunnen de leerlingen 1 x/ week extra oefenen in een kleine groep.

Big picture

Tip 3! 🌸🍀🌸


Vaak boekjes vertellen heeft heel veel voordelen!


 • Het dagelijks voorlezen van boeken zorgt voor een bepaalde, vaste structuur in het leven van een kind.
 • Elke dag voorlezen zorgt voor een goede relatie met je kind. Laat je kind het verhaaltje navertellen.
 • Goede leesvaardigheid kan je kind extra zelfvertrouwen geven op school.
 • Kinderen die al van jongs af aan worden voorgelezen, zullen naderhand veel blijven lezen.
 • (Voor)lezen zorgt voor een beter inlevings- en concentratievermogen.
 • Lezen biedt niet alleen veel plezier, maar kan je kind ook veilig laten voelen.

IN DE BIBLIOTHEEK KAN JE GRATIS BOEKEN ONTLENEN!

Iedereen kan gratis lid worden van de bib.

Kom naar de balie van de bibliotheek met je identiteitsbewijs en schrijf je gratis in.
Vanaf dan kan je jouw elektronische identiteitskaart of kidsID gebruiken als bibliotheekpas. Als je die liever niet gebruikt, kan je ook kiezen voor een smartcard.

Je kan onmiddellijk je bibliotheekpas gebruiken om bijvoorbeeld een boek te lenen.

HOKUS, POKUS, PAS WAT LIGT er IN HET GRAS, HET IS “EEN GROTE BOEKENTAS!”

Een grote boekentas krijgen om naar de eerste klas te gaan, staat bij veel kleuters op het verlanglijstje.

Big picture

Elleke & Belleke hebben ook hun boekentas mee, maar ...

VIDEO 2021 03 30 12 24 28

Wat stoppen wij nu in onze boekentas?

VIDEO 2021 03 30 12 25 05 1
Big picture

Tip 4! 🌸🍀🌸 Om je boekentas te kunnen vullen moet je zelfredzaam zijn.

Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te kunnen zorgen. Jezelf te redden zonder hulp van anderen. De ontwikkeling van zelfredzaamheid verschilt per kind. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo.

Voorbeelden waar je samen kunt op oefenen:

 • Eten en drinken: hanteren van bestek, snijden, netjes eten.
 • Het aan/- uitkleden: de volgorde, het ruimtelijk inzicht en de motoriek.
 • Veterstrikken en andere sluitingen.
 • Zich kunnen verplaatsen: lopen, fietsen.
 • Alleen kunnen spelen en samenspelen.

KIES EEN BOEKENTAS DIE JE KIND ZELF OPEN EN DICHT KAN DOEN!

BOEM, TOK, BOE … BA … BIE! WIJ KUNNEN TELLEN TOT DRIE.

Vandaag mochten we ons wiskundig denken voorop stellen. En dat is natuurlijk meer dan tellen tot drie.

Big picture

HOKUS, POKUS, PARAPLU… GROTE BOEKENTAS, OPEN NU!

Om de boekentas te kunnen openen moeten de kleuters 3 symbolen verzamelen. Via de QR code kunnen ze ontdekken of de symbolen juist zijn.

Om de drie symbolen te krijgen moeten de kleuters de volgende opdrachten oplossen.

Big picture

De symbolen zijn juist en de boekentas gaat open ... Wat zit erin?

De kleuters maken kennis met de rekenmaterialen uit het eerste leerjaar.

Rekendoosje, rekenboek, ...

Wisten jullie dat de juffen telkens een mooi verhaal lezen bij elke nieuwe rekenles?

De 'bollobo's nemen jullie mee doorheen rekenland. Spannend hé!

De kleuters zijn heel geboeid. Wat een betrokkenheid! 😉

Big picture

Hoe verloopt het in de kleuterklas?

In de kleuterklas wordt er al volop gewerkt aan de basis voor het leren rekenen. Dat dat niet altijd zichtbaar is, komt omdat het spelenderwijs gaat. Maar als je kleuter enthousiast thuiskomt en vertelt dat het in de bouwhoek heeft gespeeld, dan heeft hij volop gewerkt aan zijn rekenontwikkeling.

Kleuters leren sorteren, ordenen, tellen, één-één relatie toepassen, vergelijken, meten, rekentermen gebruiken zoals: eerste, laatste, middelste, 1 meer, …

De kleuters maken gebruik van hun wiskundige bagage om een probleem aan te pakken. Dit doen ze met vertrouwen en plezier!

6 heksen bij elkaar!

Luisteren jullie nog eens mee?

AFTELLEN maar ...


Slimme Lotje stuurde ons een brief. Ook in het eerste leerjaar zingen we liedjes.

Eerst de QR code scannen en dan zingen maar!

Big picture
zes heksen

Tip 5! 🌸🍀🌸

- - Laat je kind spelenderwijs de positie van dingen benoemen.

- - Laat je kind ruimtelijke spelletjes spelen, spelen met bouwmaterialen.

- - Telrijmpjes en liedjes zijn heel leuk om te doen met je kleuter.

- - Gezelschapsspelletjes spelen.

- - Sorteren in de keuken.

- - Begrippen gebruiken: veel, weinig, evenveel, …

- - Rangschikken van groot naar klein.

Hokus, pokus, wij kunnen hier niet blijven, want straks leren wij de "O" schrijven!

Vandaag mogen we onze schrijfvaardigheden tonen!

Big picture

Hokus, pokus, Paraplu … grote boekentas open nu!

Om de boekentas te kunnen openen moeten de kleuters 3 symbolen verzamelen. Via de QR code kunnen ze ontdekken of de symbolen juist zijn.


Welke opdracht krijgen de kleuters vandaag?

Big picture

Planlezen!

De kleuters moeten aan de hand van een plan op zoek naar de opdrachtkaarten. Zie je de gele sterren? Daar liggen de opdrachten.

Luisteren jullie mee naar de liedjes?

Welke symbolen hebben we nodig om de boekentas te openen?

De symbolen zijn juist en de boekentas gaat open …wat zit erin?

De kleuters maken kennis met de schrijfmaterialen uit het eerste leerjaar: Schrijfpotlood, echte pen, mini white bord, oefenblaadjes, ...!

Big picture

In de eerste klas!

Wisten jullie dat de juffen een eigen schrijfmethode hanteren?

Ook hier komt er een verhaal aan bod. Heks Bazouka neemt ons me doorheen het land van letters & schrijven.

Eerst oefenen de leerlingen in het groot op de speelplaats en daarna mogen ze op papier de letters oefenen.

Vandaag is de opdracht om de letter “O” te schrijven!

Kijken jullie mee naar het filmpje van juf Isabel?

We schrijven de "O"!

Hoe verloopt het in de kleuterklas?

Schrijven is een complexe bezigheid. De kleuters moeten heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te komen.

Onze kleuters maken door het aanbod tijdens hun hele kleuterperiode een immens ontwikkelingsproces door.

'Schrijven' is meer dan wat krullen op papier maken. Het is écht PLEZIER beleven.

Krullenbol!

Tip 6! 🌸🍀🌸

Hokus, pokus, we kunnen echt niet wachten ... wat mogen we nog verwachten?

Ons project gaat zeker nog verder.

Een tipje van de sluier!

Big picture

Kleuters zijn net als Lotje nieuwsgierig!

“Je hebt nieuwsgierigheid nodig om te leren. Als je niet nieuwsgierig bent, wil je niet leren. School gaat over leren, dus over nieuwsgierigheid.”


Het zet kinderen aan en motiveert hen tot leren, tot ontdekken en onderzoeken. In de klas gaat het om vragen zoals ‘Hè, wat is dat?’, ‘Hoe werkt dat, en hoe heet het?’, ‘Wow!’, ‘Hoe komt het en wat ga je ermee doen?’


“Het is heel leuk als kinderen al een houding hebben van: ik wil alles weten, ik wil aan de slag! Het is een natuurlijke vorm van leren.”

Tip 7! 🌸🍀🌸 Hoe bevorder je deze nieuwsgierigheid zodat kinderen later vanuit een intrinsieke motivatie graag leren?

Nieuwsgierigheid hoef je bij kinderen niet te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid is een aangeboren eigenschap die kinderen helpt henzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Het enige wat wij als volwassenen moeten doen, is eventuele weerstanden wegnemen en ervoor zorgen dat er geen belemmeringen voor het kind zijn om nieuwsgierig te zijn. En ervoor zorgen dat aan de voorwaarden emotionele veiligheid en een stimulerende omgeving zijn voldaan.

- Laat je kleuter creatief zijn.

- Geef educatieve spellen en speelgoed om te bouwen en proefjes te doen.

- Laat je kind vrij buiten spelen zodat ze onderzoekend kunnen spelen.

- Stel vragen zodat je kind kritisch leert denken.

- Geef kinderen de tijd om te antwoorden voordat je een volgende vraag stelt.

- Laat je kind zijn eigen interesses volgen en help bij het ontwikkelen van zijn talenten en het opstarten van projecten.

- Kijk goed naar wat je kind wil weten en help je kind eventueel bij de vraag formuleren.

- Prijs kinderen voor hun inspanningen terwijl je open, niet oordelende vragen stelt over het werk dat ze verrichten.

- Bestempel iets niet als fout als het anders gaat dan je verwacht of zou moeten, maar stel vragen en daag kinderen uit het opnieuw te proberen.

- Vertel eerlijk over je eigen leven, mening en gevoelsleven als je kind erom vraagt.


Wees zelf nieuwsgierig! 😉

Boem, tok, spetters ... vandaag spelen we met letters!

Vandaag mochten we onze 'taal' denken voorop stellen! En dat is natuurlijk meer dan de letters uit het alfabet!

Big picture

Hokus, pokus, paraplu … grote boekentas, open nu!

Om de boekentas te kunnen openen moeten de kleuters 3 symbolen verzamelen. Slimme Lotje doet een oproep om haar te helpen. Via een computerspel kunnen de kleuters ontdekken of de symbolen juist zijn.

Big picture

De symbolen zijn juist en de boekentas gaat open … wat zit erin?

De kleuters maken kennis met de woordkernen en taallesjes uit het eerste leerjaar.

Samen met de juf oefenen de kleuters op hakken en plakken, want zo gaan de kleuters volgend jaar leren lezen.

Big picture

In de eerste klas!

Vanuit een verhaal leren de kinderen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Dankzij de gestructureerde opbouw van het letteraanbod komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Veilig leren lezen kern 1

Hoe verloopt het in de kleuterklas?

Aan de start van het 1ste leerjaar kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Dat is grotendeels te danken aan de activiteiten in de kleuterklas waarin ze ruimschoots kennismaken met verhalen, woorden en letters.

We zorgen er ook voor dat er veel taalaanbod, veel spreekkansen zijn en dat we de kleuters feedback geven.

Zingen jullie nog eens mee? Ik ben de woordenhapper ...

- YouTube

Tip 8! 🌸🍀🌸

Naast informatie over het leesproces werken volgende tips het leesplezier in de hand:


 • Geniet samen van een leesboek. Praat over de titel en illustraties. Maak het soort nieuwsgierig door te vragen: wat zou er gebeuren, denk je?
 • Help het kind met een groot, herkenbaar schema. Lees de oefenstof eerst voor, lees samen hardop en laat uiteindelijke het soort dezelfde oefenstof zelf lezen.
 • Een andere manier van samen lezen is om en om een ​​zin te lezen.
 • Leren kan ook door te spelen. Bijvoorbeeld een memospel spelen waarbij kinderen worden uitgedaagd om woordjes te lezen en hun woordenschat te vergroten.
 • Het is belangrijk dat je als ouder blijft doorgaan met lezen bijvoorbeeld voor het slapengaan. Het is niet alleen gezellig om voor te lezen aan kinderen. Voorlezen heeft ook een uitwerking positieve op belangrijke zaken als: woordenschat , leesbegrip en leesplezier .

Maak kennis met de letterjungle!

Hokus, pokus, ik hoor niemand klagen ... want vandaag tekenen we onze vragen!

Elke kleuter is vol verwachting … Ouders misschien wat bezorgd? Laten we vooral geen druk leggen! In de eerste plaats willen we dat alle kinderen zich snel thuis voelen in de eerste klas en dat ze een antwoord krijgen op hun vragen. We zijn ons project gestart met een kindgesprek. Kleuters hebben veel vragen over hoe het zal verlopen in het eerste leerjaar. En vandaag gaan we hier dieper op in.

Big picture

Hokus, pokus, paraplu … grote boekentas, open nu!

Om de boekentas te kunnen openen moeten de kleuters 3 symbolen verzamelen. Slimme Lotje doet een oproep om haar te helpen. Via een tastspel moeten de kleuters op zoek naar de drie symbolen!
Big picture

De symbolen zijn juist en de boekentas gaat open … ?

Kleuters ontdekken papier en stiften.

Big picture

Wat willen de kleuters vragen ... enkele voorbeelden.

Kleuters gaan samen met de klasjuf een gesprek aan! Wat willen jullie graag vragen aan de juf van het eerste leerjaar?

Daarna gaan ze aan de slag en tekenen ze alle vragen uit.

Tip 9! 🌸🍀🌸 Sociaal-emotionele ontwikkeling is heel belangrijk!

Kinderen komen pas tot leren als de sociaal-emotionele ontwikkeling in orde is.

Denk maar aan jezelf: als je jezelf goed voelt dan kan je alles aan en gaat alles veel beter. Als je jezelf onveilig en onzeker voelt dan gaat alles veel moeizamer!

- Dus koester je kleuter, net als wij!

- Dus vertroetel je kleuter, net als wij!

- Dus wees fier op je kleuter, net als wij!

- Dus beloon je kleuter, net als wij!

- Dus geniet met je kleuter, net als wij!

Trip, trap, trop … we gaan de trappen op!

Vandaag is het een grote dag voor onze kleuters uit de derde kleuterklas. Vandaag gaan ze op bezoek naar de eerste klas.

Big picture

Hokus, pokus, paraplu … grote boekentas, open nu!

Om de boekentas te kunnen openen moeten de kleuters 3 symbolen verzamelen. Slimme Lotje heeft drie opdrachten gekozen die we al eerder moesten oplossen. Zouden de kleuters alles goed onthouden hebben?

De symbolen zijn juist en de boekentas gaat open … wat zit erin?

De kleuters vinden een brief van Lotje!
Big picture
Big picture

Boem, tok, wees niet bang … Volg de pijlen in de gang!

Wanneer de kleuters de pijlen van Lotje volgen komen ze aan de trap … we gaan naar boven!!!

De kleuters komen terecht aan de klasdeur van juf Ellen … klop, klop, mogen we binnen? Natuurlijk … wat zijn we WELKOM in het eerste leerjaar.

Big picture

De kleuters kregen vandaag de antwoorden op al hun vragen!

De grote vraag van de kleuters was: “Moeten we de hele dag stil zitten op de bank?”

Nee hoor … kijk maar mee!

We zitten niet altijd stil in de eerste klas!

En als afsluiter kregen alle kleuters een mooie pluim … er was zoveel enthousiasme te zien!

Big picture
Big picture

Vandaag neemt Slimme Lotje met stijl afscheid!

Op Naar De Proclamatie Kleuters!

We sluiten dan ook graag af met een heel speciaal dankwoord!

Mijn film 8
Big picture