שוברים את המונופול

גיליון מס' 356

החודש נשבור את המונופול על מיחזור אלקטרוניקה

  • מיחזור האלקטרוניקה
  • השפעתו על הסביבה

מיחזור האלקטרוניקה משפיע מאוד על הסביבה.

למה בעצם חשוב למחזר אלקטרוניקה?

פסולת אלקטרונית היא פסולת מסוכנת מאוד.
אחד האתגרים הוא למנוע את הפגיעה בבריאות ובסביבה
מנזקי הפסולת האלקטרונית.
ולכן חשוב למחזר אלקטרוניקה.

Thursday, Jan. 7th, 10am

בית ספר אבן חן שוהם