TNTT Weekly

Week of January 25th, 2016

THE VEYM NATIONAL SPIRITUAL BOUQUET CAMPAIGN - Walk the Lenten Journey

Big image

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: “40 Ngày Chay Thánh” 2016

Trong tháng tới, bắt đầu từ thứ Tư ngày 10 tháng 2, 2016, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam sẽ hiệp cùng với Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ bước vào Mùa Chay Thánh, Ban Chấp Hành Trung Ương xin kêu gọi toàn thể các thành viên cùng nhau suy ngẫm mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu qua Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: “40 Ngày Chay Thánh.”


Ban Chấp Hành Trung Ương phát hành cuốn sổ tay 40 Ngày Chay Thánh 2016 nhằm giúp các đoàn hướng dẫn các em cùng đồng hành 40 Ngày Chay Thánh với nhau. Xin nhấn vào hyperlink dưới đây để xem và download.


Sổ tay Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - 40 Ngày Chay Thánh (40 Days of Lent Booklet)


Phong Trào collects Spiritual Flowers from its members. Please contribute your Spiritual Flowers at VEYM Treasure Book. Recognition Awards will be given at DHVDH to Chapters that participate and contribute Spiritual Flowers to VEYM Treasure Book.

Big image

Về Đất Hứa Town Hall Meeting - this Sunday, January 31 @ 7:00PM PST

To ALL Chapter Presidents!


The Coming to the Promised Land VI Organizing Committee requests your presence at our very first informational Town Hall meeting. Topics include REGISTRATION, CASH PRIZE COMPETITIONS, FUNDRAISING, and CONVENTION ACTIVITIES. Don't miss out this important meeting.


Call in Courtesy:


  • Please do not put conference call on speaker.
  • Please attend the meeting away from ambient noise.
  • If wearing headset, please ensure microphone is not dragging on lapel or other surfaces.
  • When not speaking, please mute the call.


Looking forward to meeting everyone!! #VDH6

----------------


Join the meeting: https://join.me/VDH6TownHall1


On a computer, use any browser. Nothing to download.

On a phone or tablet, launch the join.me app and enter meeting code: VDH6TownHall1


Join the audio conference:

Dial a phone number and enter access code, or connect via internet.


By phone:

United States - Atlanta, GA +1.404.801.3225

United States - Camden, DE +1.302.202.5900

United States - Detroit, MI +1.734.746.0035

United States - Hartford, CT +1.860.970.0010

United States - Los Angeles, CA +1.213.226.1066

United States - New York, NY +1.646.307.1990

United States - San Francisco, CA +1.415.655.0381

United States - Saugus, MA +1.781.666.2350

United States - Tampa, FL +1.813.769.0500

United States - Washington, DC +1.202.602.1295

Access Code 250-794-646#

VỀ ĐẤT HỨA

Press this button to access VỀ ĐẤT HỨA Website.

Về Đất Hứa Contests - Deadline on January 31!

We are excited and looking forward to receive your submissions in the next 3 days! Remember to visit our contest rules page before submitting!

Fundraising for Đại Hội Về Đất Hứa VI - Sponsorship Packages

Để giúp các huynh trưởng trên toàn quốc có điều kiện tham dự Đại Hội Về Đất Hứa và giúp thêm ngân khoản cho việc tổ chức Đại Hội, Ban Tổ Chức gửi đến các Đoàn và Miền Sponsorship Packages để kêu gọi sự yểm trợ của quý ân nhân tại địa phương. Xin quý trưởng quảng bá và mời gọi quý ân nhân tại địa phương đóng góp cho Đại Hội theo các bậc yểm trợ trong tờ thông tin quảng cáo đính kèm. Mọi đóng góp của quý ân nhân đều được khấu trừ thuế theo luật của Liên Bang Hoa Kỳ.


Each Local Chapter will receive 50% commissions for each sponsor package.

Big image

WE WANT TO HEAR FROM YOU!

NEW CONTEST!! HOT! HOT! HOT!

The Coming to the Promised Land VI Convention Organizing Committee is now taking submissions to determine the convention theme song. If you are interested in participating, please read the contest guidelines before submitting.

Big image

Weekly Gospel Lesson Booklets and VĐH Raffle Tickets are here and ready to ship!

The Weekly Gospel Lesson Booklets and VĐH Raffle Tickets are currently at Văn Phòng TNTT and are expected to ship to all Chapters this coming week.


We currently have 130 Chapters on file, please contact Văn Phòng TNTT immediately should you have any updates.


Thank you Liên Đoàn Nguồn Sống and Miền Tây Nam for your willingness to help Phong Trào sort, package, and ship!


We sincerely apologize for any delay and thank you everyone for your patience.

Big image
Weekly Gospel Lessons

Press this button to view the Weekly Gospel Lessons

Newly added Training Camps for this year- Sa Mạc Cấp 1 và 2 Ngành Hiệp Sĩ Miền Đông Nam

Cấp 1

CI 0214 Rạng Đông 38 May 12-15 2016 Conyers, GA MDN SMT Đinh Ngọc Nga SMP Lê Hùng Nam Phong BTC Tr. Hồng Ân katherinehongan@yahoo.com


Cấp 2 HS

2H 013 Đuốc Hồng 9 May 12-15 2016 Conyers, GA MDN SMT Trần Đăng Duy SMP Nguyễn Minh Nghiệm BTC Tr. Hồng Ân katherinehongan@yahoo.com

UPCOMING EVENTS

Mar 10th

Sa Mạc Dấn Thân 14 - HLHT Cấp 1 - Houston, TX | Contact: Tr. Đặng Ánh Tuyết, MN

Apr 8th

Về Đất Hứa 20 - HLHT Cấp 1 - Arcadia, CA | Contact: Tr. Phạm Mạnh Cương, LĐRK

Apr 9th

Fundraising Dinner/Tiệc Gây Quỹ tại Miền Đông Bắc - Boston, MA

Apr 22nd

Sa Mạc Giôsuê 2 - HLHT Cấp 1 & Sa Mạc Lửa Thiêng 45 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu

Sa Mạc Trợ Tá Samaritanô 58 - Phoenix, AZ | Contact: Tr. Đào Đức Khánh

Jun 1st

Sa Mạc Tiberia 8 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Goshen, MA

Jun 9th

Sa Mạc Xuất Hành 56 - HLHT Cấp 1 - Denver, CO | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt, MTY

Sa Mạc Xuất Hành 57 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - Denver, CO

Jun 30th

Đại Hội Về Đất Hứa 6 - Coming to the Promised Land VI

July 14th

Sa Mạc Xuất Hành 54 - HLHT Cấp 1 - King City, CA | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt, MTY

Sa Mạc Xuất Hành 55 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - King City, CA

Jul 22nd

Lửa Thiêng 46 - HLHT Cấp 2 Ngành Thiếu - San Diego, CA | Contact: Tr. Đào Đức Khánh, MTN

Aug 18th

Sa Mạc Damas 17 - HLHT Cấp 1 - Delevan, NY

Sa Mạc Damas 18 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - Delevan, NY | Contact: Tr. Trần Sam, MĐB

Sep 1st

Sa Mạc Tiberia 9 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Miền Nam

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông