De innovatieve organisatie

Innoveren, Organiseren & Creëren

Innovatief organiseren?

Innovatief organiseren wordt ook wel gezien als het op een vernieuwende manier inrichten van de organisatie. Innovatief organiseren is een overkoepelend begrip waaronder verschillende soorten innovatie vallen zoals:

  • Sociale innovatie
  • Technologische innovatie
  • Proces innovatie
  • Markt innovatie

Innovatief organiseren is ook wel te zien als het gebruiken van verschillende soorten innovaties op zo'n manier dat er meerwaarde wordt gecreëerd voor de organisatie.


Ik heb gekozen voor deze begripsomschrijving omdat ik denk dat innovatie ondernemen een erg breed begrip is. De omschrijving die hierboven gegeven is bestaat dan ook uit meerdere begripsomschrijvingen ik zelf gecombineerd heb tot één omschrijving.

Er zijn verschillende soorten van innovaties en soms kan een verandering in het bedrijf onder verschillende soorten innovaties vallen. Zo kan een proces innovatie de werkdruk voor arbeiders verminderen en daardoor tevens een sociale innovatie zijn.

Big image

Waarden en drijfveren

De belangrijkste drijfveren in mijn werk zijn:

  • Goede sfeer
  • Gelijkheid en respect
  • Ambitie


Ik vind het erg belangrijk dat wanneer je in teamverband werkt (of op een afdeling) dat de sfeer goed is en dat alle betrokkenen zich prettig voelen in het team. Voor mijn gevoel draagt dit ook bij aan een beter resultaat


Het is ook erg belangrijk dat iedereen in het team gelijk is en men respect voor elkaar heeft. Ik denk dat het goed is om open met elkaar te communiceren om zo transparantie te scheppen in elkaars denkwijzen. Er moet ruimte zijn voor het aandragen van nieuwe ideeën ook al lijkt dit in de ogen van een ander soms een gek idee.


Ondanks dat ik graag en harmonieuze samenwerking wil met mijn team moet er wel gepresteerd worden. Ik heb wel de ambitie om goed te presteren en heb hier veel voor over. Ik verwacht ook dat in het teamverband iedereen zijn steentje bijdraagt aan een goed resultaat.

3 trends

Ter aansluiting op bovengenoemde drijfveren heb ik 3 aansluitende innovatietrends uitgekozen.


Trend 1: connectie in plaats van hiërarchie.

Ik denk dat de tijd van de commanderende bazen is geweest. In mijn beleving bereik je als leider veel meer door samen te werken met je team, door respect en waardering te geven voor het kunnen van je medewerkers en door te sturen waar nodig is.


Trend 6: omarm de nieuwe generatie: Y.

Er moet ruimte en financiële middelen zijn om medewerkers te kunnen laten doorgroeien indien ze hier behoefte aan hebben. Door deze nieuwe generatie te betrekken bij innovatieve processen breng je jonge ideeën in het proces. Daarbij komt nog eens dat generatie Y vaak al toegang en verstand heeft van moderne netwerken waar sommige bedrijven zich totaal niet mee bezighouden.


Trend 7: van 'Human Resources" naar Humans

Een organisatie bestaat uit mensen. Een organisatie kan je ook wel zien als een verzameling van mensen, een verzameling van kennis. Medewerkers behoren een gezicht te hebben en het mag allemaal wel wat persoonlijker. Dit geldt zowel voor interne interactie als voor externe interactie.

Big image