aardbevingen

basis boek nummer 73

aardbeving

een aardbeving is een trilling of schokking van de aardkorst, de aardkorst bestaat uit 15 aardplaten 9 groten en 6 kleinen die altijd in beweging zijn door magma onder de aardkorst als 2 aardplaten langs elkaar schuiven dan kan er een aard beving ontstaan, een aardbeving kan ook ontstaan door dat 1 plaat onder de ander duikt.

hypocentrum en epicentrum

het hypocentrum is het diepste punt waar de aardbeving begint. het epicentrum is het punt bij de aardkorst. op het epicentrum zijn de schokken het zwaarst