חדשות צרעת

כל מה שחייבים לדעת! מגישה: רוני הלפרין, ה' 5

מה זה בכלל צרעת?

כתבנו אמרו שמשוטטים נגעי צרעת. עוברי אורח תיארו שראו אנשים אם כתמים לבנים מאד גדולים ולא ידעו במה מדובר. כמובן שצריך לדעת מהי צרעת? הצרעת היא נגע לבן והיא באה בגוף, בבית או בבגדים. משרד הבריאות מזהיר שבמקרה ונתקלתם בכתמים מוזרים לבנים בתים, בבגדים או בגוף אין לפנות לרופא המשפחה - הוא לא יעזור. יש לפנות אך ורק לכהן שיקבע אם הנגע טאמ או טהור.

לגזור ולשמור: סימני צרעת הגוף ודינים חשובים!

אם ראיתם בעור הבשר שאת או ספחת או בהרת - זו צרעת האדם.

אחרי שהכהן טימא את הנגע יש לשבת מחוץ למחנה שבעת ימים (קחו ספר טוב לקריאה...). אחרי שבעה ימים אלו הכהן בודרק שוב את הנגע. אם הוא גדל - יש להשאר עוד שבעה ימים (מקווים שהספר מספיק ארוך...). ביום השביעי המצורע צריך לגלח את שער הראש והגוף, לכבס את בגדיו, לטבול במקווה וכך ניטהר. ביום השמיני על המצורע לקחת לבית המקש שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלושה עשרונים, סלת מנחה בלולה בשמן ולוג אחד שמן כדי להשלים את תהליך הטהרה.

Big image