Boeddhisten

door: Gerlof, Femke K Denise en Nathalie

hoe wordt de dood gezien volgens het boeddhisme.

het boeddhisme gaat uit van wedergeboorte en karma, maar geeft een andere invulling aan deze begrippen dan het hindoeïsme. Het is volgens het boeddhisme niet de ziel die opnieuw geboren wordt. Onze ziel is, net als lichaam en geest, vergankelijk. Het enige wat blijft bestaan na de dood is het karma.


Sterker nog, de ziel bestaat helemáál niet. De ziel is volgens boeddhisten geen vonk van God, ze is een illusie van ons bewustzijn.

orgaan donatie en euthanasie


Euthanasie en orgaandonatie zijn geen taboes. Boeddhisten zijn er echter ook niet enthousiast over. Volgens het boeddhisme zijn gehechtheid, haat en onwetendheid de oorzaken van het lijden. Deze drie oorzaken worden niet opgelost door euthanasie en orgaandonatie, dus deze middelen lossen het probleem van het lijden niet werkelijk op

wat wordt vervolgens gedaan met de overledene

 • Het is belangrijk dat een boeddhist goed is gestorven, want een goede voorbereiding op de dood is van belang voor het bestaan na de dood.
 • Het is van belang om in de stervensfase bij een man een boeddhistische monnik (bij een vrouw vaak een non) of een andere geestelijke begeleider uit te nodigen om de stervende in de laatste fase bij te staan.
 • Tijdens de laatste fase worden heilige teksten (soetra’s of het Tibetaanse dodenboek) gelezen, gebeden uitgesproken, meditaties gedaan en gesprekken gevoerd over o.a. het opgebouwde goede karma.
 • Binnen sommige richtingen legt men de stervende in de allerlaatste fase op de rechterzij, omdat ook Boeddha zo is gestorven..
 • De stervende zal op gezette tijden willen mediteren, vaak gepaard met het branden van wierook en gezang. Het is belangrijk hierover afspraken te maken, zodat de zorg de meditatie niet verstoort.
 • Verdriet, angst en andere emoties rondom de dood worden liever achterwege gelaten, omdat dit blijken zijn van verkeerde gehechtheid.
 • Indien de dood is ingetreden gaat men er vanuit dat het enige tijd (een paar uur tot soms wel enkele dagen) duurt voordat het bewustzijn het lichaam geheel heeft verlaten. Al die tijd dient het lichaam met rust te worden laten.
 • Het lichaam wordt vaak volgens bepaalde rituelen gewassen en gekleed, soms door de familie, maar in Nederland ook wel door mensen van de uitvaartonderneming.
 • De handen van de overledene worden vaak in meditatiehouding (open en naar boven gedraaid) gevouwen.
 • Het lichaam wordt meestal gekist en opgebaard.
 • Belangrijker dan de verzorging van het lichaam is doorgaans de begeleiding van het bewustzijn van de overledene. Door bepaalde teksten en gebeden uit te spreken of door bepaalde offerandes (vaak wierook of etenswaren) neer te zetten, kan men de geest van de overledene bijstaan tijdens diens reis.
 • Levensbeëindigend handelen is niet toegestaan vanwege negatieve effecten op een volgend leven. Het leven kunstmatig in stand houden is niet noodzakelijk.
 • Men kan zowel gecremeerd als begraven worden.