Eligius Weekmail

week 25

Waarde leden,

Aankomende donderdag hebben we een episiche BBQ. Zoals eerder op Facebook is gezegd, komt Dagmar Jansen definitief niet bij ons dispuut. Succes met het zoeken naar nieuwe bezigheden volgend jaar, hetzij bij N.S.U., hetzij elders. We hebben het er donderdag ook nog wel over verwacht ik.


U wordt om 18.00 verwacht bij de keukenbitch thuis, Vleutenseweg 82.


Tot dan!


De Gildemeester

Quote(s) uit de app

Maarten, jij bepaalt vanavond de verdere toekomst van Eligius. No pressure verder.


- Tijs van der Lugt

Openbaring 21:1-8

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Planning

Juni

23 BBQ

25 Warme Elooi/Gala

30 Viering + Slotfeest N.S.U.

Tijd over? Kijk dit!

10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman (Best Worship Song Ever) (with Lyrics)