Slate Ridge Instructional Packets

For Monday March, 16th

UPDATE: We will continue packet distribution until Wednesday!! On Tues. and Weds., please park and enter the building to retrieve your child's learning packet!

Instructional Packet Pick Up Plan


Slate Ridge Families:


Upon the cancellation of school on Monday, March 16th, the plan for instructional packet pick-up is as follows. Slate Ridge staff will report to work Monday morning to support our efforts to get instructional packets to our kids. Pick up will go as follows:


Students with last names A-L will pick up between 8-11

Students with last names M-Z will pick up between 12-3


(If you have children with different last names, please just choose the most convenient time for your family to come through.)


Packet pick up will take place in the current car rider line. Families will enter the left turn lane and follow around to the back of the building. Teachers will be out back handing packets into your car so that pick up is as quick as possible. Please state your child's grade and last name when a staff member approaches your car.


Any student receiving ESL services or specialized instruction (IEP with the exception of speech only) will continue forward into the circle behind the playground, there will be another station there with individualized materials for them.


If you need to pick up medication, please park and head into the front office.


To our entire Slate Ridge Family we appreciate your patience and understanding as we work through this process together. Please stay safe during this uncertain time and we will see you all very soon.

Plan de recogida de paquetes de instrucción

Familias de Slate Ridge:


Tras la cancelación de la escuela el lunes 16 de marzo, el plan para la recolección de paquetes de instrucción es el siguiente. El personal de Slate Ridge se reportará a trabajar el lunes por la mañana para apoyar nuestros esfuerzos para llevar paquetes de instrucción a nuestros hijos. Recoger irá de la siguiente manera:


Los estudiantes con apellidos A-L recogerán entre 8-11


Los estudiantes con apellidos M-Z recogerán entre 12-3


(Si tiene hijos con apellidos diferentes, elija el momento más conveniente para que su familia se presente).


La recogida de paquetes se realizará en la línea actual del conductor del automóvil. Las familias entrarán al carril de giro a la izquierda y seguirán hasta la parte trasera del edificio. Los maestros estarán entregando paquetes a su automóvil para que la recogida sea lo más rápida posible. Indique la calificación y el apellido de su hijo cuando un miembro del personal se acerca a su automóvil.


Cualquier estudiante que reciba servicios de ESL o instrucción especializada (IEP con la excepción del habla solamente) continuará hacia el círculo detrás del patio de recreo. Habrá otra estación allí con materiales individualizados para ellos.


Si necesita recoger medicamentos, estacione y diríjase a la oficina principal.


A toda nuestra familia Slate Ridge le agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos en este proceso. Manténgase a salvo durante este tiempo incierto y los veremos a todos muy pronto.

निर्देशात्मक प्याकेट पिक अप योजना

स्लेट रिज परिवारहरू:सोमबार, मार्च १th मा स्कूल रद्द भएपछि, निर्देशात्मक प्याकेट पिक-अपको योजना निम्नानुसार छ। स्लेट रिज स्टाफले हाम्रा बच्चाहरूलाई निर्देशनात्मक प्याकेटहरू प्राप्त गर्ने हाम्रो प्रयासलाई समर्थन गर्न सोमबार बिहान काम गर्ने रिपोर्ट गर्नेछ। निम्न प्रकारले लिनु हुनेछ:


अन्तिम नाम A-L भएका विद्यार्थीहरूले -11-११ बीचमा लिनेछ


अन्तिम नाम एम-जेडको साथ विद्यार्थीहरू १२--3 बीचमा लिन्छन्(यदि तपाईंसँग फरक अन्तिम नामका बच्चाहरू छन् भने, कृपया तपाईंको परिवारलाई आउनको लागि सबैभन्दा सुविधाजनक समय छान्नुहोस्।)प्याकेट पिकअप हालको कार सवार लाइनमा लिनेछ। परिवारहरू बाँया पट्टि लेनमा प्रवेश गर्छन् र भवनको पछाडि वरिपरि पछ्याउँदछन्। शिक्षकहरू तपाईको कारमा प्याकेट हस्तान्तरण गर्न बाहिर आउनेछन् जसले छिटो भन्दा छिटो छिटो छिटो उठाउनेछ। कृपया तपाईंको बच्चाको ग्रेड र अन्तिम नाम बताउनुहोस् जब स्टाफ सदस्य तपाईंको कार नजिक आउँछ।


कुनै पनि विद्यार्थी ESL सेवाहरू वा विशेष निर्देशन (आईपी केवल भाषणको अपवाद बाहेक) प्राप्त गर्दै मैदानको पछाडि सर्कलमा अगाडि बढ्नेछ। त्यहाँ अर्को स्टेशन हुनेछन् उनीहरूको लागि व्यक्तिगत सामग्री सहित।यदि तपाईले औषधि लिनु पर्छ भने कृपया पार्क गर्नुहोस् र अगाडि कार्यालयमा जानुहोस्।


हाम्रो सम्पूर्ण स्लेट रिज परिवारलाई हामी तपाईंको धैर्यता र समझको कदर गर्दछौं किनकि हामी यस प्रक्रिया मार्फत काम गर्दछौं। कृपया यस अनिश्चित समयमा सुरक्षित रहनुहोस् र हामी छिट्टै तपाईलाई भेट्नेछौं।

የትምህርታዊ ፓኬት ምርጫ

Slate Ridge ቤተሰቦች


ሰኞ ፣ መጋቢት 16 ቀን ትምህርት ቤቱ ከተሰረዘ በኋላ ፣ ለትምህርታዊ ፓኬጅ መወሰድ እቅድ እቅዱ እንደሚከተለው ነው ፡፡ የልጆችን መመሪያ ፓኬጆችን ለማግኘት የምናደርገውን ጥረት ለመደገፍ የስሌድ ሪጅ ሰራተኞች ሰኞ ጠዋት እንደሚሠሩ ሪፖርት ያደርጋሉ ፡፡ መውሰድ እንደሚከተለው ይሄዳልየመጨረሻ ስያሜ ያላቸው A-L ያላቸው ተማሪዎች ከ 8 - 11 ባለው መካከል ይወሰዳሉ


M-Z የመጨረሻ ስም ያላቸው ተማሪዎች ከ 12 - 3 መካከል ይነሳሉ(የተለያዩ የአባት ስም ያላቸው ልጆች ካሉዎት እባክዎን ለቤተሰብዎ በጣም የሚመችበትን ሰዓት ይምረጡ ፡፡)ፓኬጅ መነሳት በአሁኑ የመኪና አሽከርካሪ መስመር ውስጥ ይከናወናል ፡፡ ቤተሰቦች ወደ ግራ መዞሪያ (ሌይን) መስመር ገብተው ወደ ህንፃው ጀርባ ይከተላሉ ፡፡ በተቻለ መጠን ፈጣን እንዲሆን አስተማሪዎች እሽጎችን በመኪናዎ ውስጥ ይመልሳሉ ፡፡ እባክዎን የሰራተኛ አባል መኪናዎን ሲቀርብልዎት የልጅዎን ደረጃ እና የአባት ስም ይግለጹ ፡፡


የ ESL አገልግሎቶችን ወይም ልዩ ትምህርትን (IEP ን ከንግግር ብቻ በስተቀር) የሚቀበለ ማንኛውም ተማሪ ከጨዋታ ቦታ በስተጀርባ ወደሚገኘው ክበብ ይቀጥላል ፡፡ ለእነሱ ለግል የተሠሩ ቁሳቁሶች ያሏቸው ሌላ ጣቢያ እዚያው ይኖራሉ ፡፡


መድሃኒት መውሰድ ከፈለጉ እባክዎን ያቁሙና ወደ ግንባሩ ጽ / ቤት ይሂዱ ፡፡


ለጠቅላላው የስላቭ ሪጅ ቤተሰብ በዚህ ሂደት አብረን ስንሠራ ትዕግስትዎን እና ግንዛቤዎን እናደንቃለን ፡፡ እባክዎን ባልተረጋገጠ ጊዜ ውስጥ እባክዎ ይጠብቁ እናም ሁሉንም በቅርቡ እናየዎታለን ፡፡