אקטואליה והנצחת השופט

השופטים חיים עד היום בינינו

קישור לרחובות על שם גדעון בן יואש

לגדעון בן יואש, אשקלון לחץ כאן

גדעון בן יואש בצה"ל

בחטיבת גולני, שניים מגדודי החטיבה, ברק וגדעון, נקראים על שם שופטים מקראיים: השופט ברק בן אבינועם, והשופט גדעון בן יואש.

איך גדעון קשור להנצחות ומבטא את אישיותו

היחידה בצה"ל על שם גדעון בן יואש

מבטא את אישיותו בכך שגם הוא היה

שופט צבאי וגם הציל את בני ישראל מיד עמלק.

מקורות מידע

את הרחובות מצאנו בגוגל מפות.

ואת ההנצחה בצה"ל מצאנו באתר ושמו זרוע היבשה.