Kaubandus-tegevuse seadus

Nõuded, kauplejal,müüjale, tarbija õigused, kaubandustegevus

Kaubandustegevus

Suur osa ettevõtjate tegevusest on kaubandus, aga kaubelda tohib ainult siis kui ollakse registreeritud majandustegevuse registris. Seega on vaja registreerida ettevõtte tegevus juhtudel kui tegutsetakse:

 • hulgikaubanduses
 • jaekaubanduses
 • toitlustus- või teenindusvaldkonnas
 • korraldad tänava- ja turukaubandust või korraldad kaubandust avalikul üritusel

Kauba- või teenuse müügil e-kaubanduse korras internetis peab internetileheküljel avaldama:

 • Kaupleja ärinime
 • Asukoha aadressi
 • Kontaktandmed
 • Kauba või teenuse hinna (tarbijakaitse seaduses sätestatu!)
Reklaam tarbijakaitse ametile

Kasulikud lingid:

http://www.tarbijakaitseamet.ee/et - siin on välja toodud tarbija õigused ja kohustused.


https://www.riigiteataja.ee/akt/715219?leiaKehtiv - siit leiab seaduse, kus välja toodud kõik, mis on seotud kabandustegevuse seadusega.http://www.tallinn.ee/est/maa/telefoniraamat_puu?ava_telefoniraamat_puu_otsinguvaade=0&puu=Tallinna+Ettev%C3%B5tlusamet%2FHinna+ja+tarbijakaitse+osakond#fookus - siit leiate hinna ja tarbijakaitse osakonna kontaktid

KKK

 1. Millised on kaebuse esitamise tähtajad Euroopa Liidus juhul kui kaubal ilmneb puudus?
  Vastus:
  Kõikides liikmesriikides kaupade ostmisel võib arvestada vähemalt kahe aastase pretensiooni esitamise õigusega kaubal ilmnenud puuduste osas.Ebakvaliteetse toote puhul ehk olukorras kui ostetud kaubal ilmneb puudus, see lakkab töötamast vms, võib müüjalt nõuda vähemalt selle parandamist või asendamist.
 2. Kuidas käituda kui Internetipoest tellitud ning ettemakstud kaup ei ole lubatud tähtajaks minuni jõudnud?
  Vastus:
  Olukorras, kus kaupleja ei täida tellimust lubatud aja jooksul, tuleks pöörduda kaupleja poole kirjalikult (soovitavalt E-kirja vahendusel) ning täpsustada, milles asi.
 3. Kas müüja peab nimesilti kandma ka turul müües?
Ja, nimesilti peab kandma ka turul oma aiasaadusi müües.

4. Kui kaubal on kogu lisainfo kirjalikult olemas, kas ma pean seda veelkord kliendile üle seletama?'

Kliendi nõudmisel tuleb andma lisaks kauba, teenuse juurde kuuluvale kirjalikule teabele ka täiendavat suulist teavet kauba või teenuse omaduste, päritolu, tingmärkide kohta.

5. Mitu päeva on mul õigus e-poest ostetud kaup tagastada?

Sidevahendi abil tehtud ostust on võimalik loobuda 14 päeva jooksul.

Test

1. Müüja peab tundma

a)Oma müüdavat kaupa

b)Keskust/poodi kus ta töötab

c)Oma müüdavat teenust

2.Mitu aastat on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus puudusega kauba puhul?

a) 2 aastat

b)pool aastat

c)3 aastat

3.Mida on tarbijal õigus esmalt nõuda kui ta on saanud puudusega kauba?

a)Raha tagasi

b)Uuut kaupa

c)Parandamist

4.Mitu päeva on võimalik taganeda sidevahendi abil sooritatud ostust?

a)12

b)31

c)14

5.Milline müük on seotud kogu müüdava kauba või selle piiritletud osa lõpumüügiga?

a)Lõpumüük

b)Tühjendusmüük

c)Soodusmüük

6.Kus ei pea müüja nimesilti kandma?

a)Turul

b)Riidepoes

c)Autopoes

7.Kes peab kontrollima kauba vastavust saatedokumendile?

a)Müüja

b)Poe juhataja

c)Kaupleja

8.Kas klientide juurde võitmiseks võib teavitada kauba või teenusepakkumist alandatud hinnaga, kui seda tegelikult tehtu pole?

a)Ja

b)Ja, kui poe omanik lubab.

c)Ei

9. Kas ettevõtte tegevus on vaja registreerida kui korraldad kaubandust avalikul üritusel?

a) Jah

b) Ei pea

c) Peab, kui ürituse korraldaja seda käseb

10.Mida peab internetileheküljel avaldama, kui tegu on kauba-või teenunse müügiga e-kaubanduse korras internetis?

a)Kaupleja ärinime

b)Tarnijad

c)Kauba või teenuse hinna