BLACK HOLES

מיאל וליאן ח׳6

מהו חור שחור?


חור שחור הוא כוכב. חורים שחורים אינם פולטים שום קרינה מתוכם בניגוד לעצמים אחרים ביקום.
הסיבה לכך היא כוח המשיכה העצום שלהם, שהוא כל כך חזק עד שהאור אינו יכול לברוח מפניהם ולצאת למרחבי החלל. לכן, לא ניתן "לראות" חור שחור, כי הוא בולע מושלם של קרינה וגם של חומר.

תמונות של חורים שחורים

התגלה חור שחור עתיק בממדים עצומים שמבלבל את המדענים

מדענים גילו חור שחור שגדול פי 12 מיליארד מהשמש, שנוצר 900 מיליון שנה לאחר המפץ הגדול והם מתקשים להסביר כיצד זה קרה. "זה לא תואם את התאוריות הקיימות כיום״.