Local News Update

הקיר "הכבד" ביותר בעולם

בחרתי בצילום זה מפני שהוא מספר את סיפורו המיוחד של הכותל המערבי, הקיר/כותל הבעייתי הממוקם בירושלים במקום שבו נמצאים האתרים הקדושים לשלושת הדתות נצרות, יהדות ואיסלם. במקום יש כנסיות, מסגד אל אקצה המפורסם והכותל המערבי.

שלושת הדתות מתייחסות למקום כאל מקום קדוש ולא מעט דם נשפך במקום זה, מדי ימי שישי מתקיימות במקום מהומות לא קטנות.

התצלום עושה עבודה טובה מעולה עבור הכותל ומספר את סיפורו, זה בעיני משהו בסגנון של "הקיר הכבד"

ביותר בעולם תרתי משמע.

כללי הצילום העיתונאי באים כאן לידי ביטוי

Big image