Tidvattenkraft

Av: Johan Noring, Semra Sehovic, EK12J

Vad är tidvattenkraft?

Tidvattenkraft använder sig av tidvattnets rörelse- och lägesenergi utifrån nivåskillnader mellan ebb och flod. Elproduktionen sker genom vattenturbiner. Ser ungefär ut som vindkraftverk fast under vatten. Detta kan utnyttjas till en alternativ energikälla istället för t.ex. kärnkraft. Det kan också vara en alternativ källa till vindkraftverk. Detta vill Öborna på Orkneyöarna utanför Skottlands kust utnyttja. De anser att detta kan vara bra för turismen eftersom man behöver då inte ha vindkraftverk som kan förstöra vyn över naturen. Tidvattenkraft är inte lagringsmöjlig för att det går inte att lagra tidvatten. Vissa experter anser att tidvattenkraftverk har potential till att bli lika stor som vattenkraftverk är idag.


En mycket stor nackdel med tidvattenkraftverk är att det krävs mycket specifika

geografiska förutsättningar och dessutom är kostnaderna höga för att kunna bygga dammen. Sverige har få möjligheter till tidvattenkraftverk vilket gör att vi kan inte utnyttja denna form av energikälla. Några exempel på länder som kan använda denna energikälla är Frankrike, Storbritannien och Kanada.


Är däremot miljövänligt eftersom det förekommer inte något utsläpp. Dessutom är det en förnybar energikälla eftersom det ständigt kommer nya vågor och vattenhöjningar. En annan risk är det kan påverka ekosystemet negativt eftersom studier har visat att antalet sälar med skador från propeller har ökat. Detta påverkar inte bara sälarna utan också fiskarter och dykande fåglar.


Vad finns det för- och nackdelar?

En mycket stor nackdel med tidvattenkraftverk är att det krävs mycket specifika

geografiska förutsättningar och dessutom är kostnaderna höga för att kunna bygga dammen. Sverige har få möjligheter till tidvattenkraftverk vilket gör att vi kan inte utnyttja denna form av energikälla. Några exempel på länder som kan använda denna energikälla är Frankrike, Storbritannien och Kanada.


Är däremot miljövänligt eftersom det förekommer inte något utsläpp. Dessutom är det en förnybar energikälla eftersom det ständigt kommer nya vågor och vattenhöjningar. En annan risk är det kan påverka ekosystemet negativt eftersom studier har visat att antalet sälar med skador från propeller har ökat. Detta påverkar inte bara sälarna utan också fiskarter och dykande fåglar.