הקווים האחרונים

להשאיר או לא?

קווי 67 הקווים האחרונים

הקו הירוק הוא קו שביתת הנשק של מדינת ישראך עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".

סוגייה כלכלית

"עלות בניית גדר ההפרדה בתוואי הנוכחי כפולה מעלות הקמתה בקווי 67'. כך עולה מנייר עמדה של פרויקט "סנאט", הפועל במימון ובחסות קרן פרידריך אברט הגרמנית ועוסק בהעברת מידע לח"כים ולמקבלי ההחלטות. לדברי ד"ר שגיא, ראש המגמה לכלכה וניהול במכללה האקדמית ת"א-יפו וחבר סגל אוניברסיטת תל-אביב, עלות הקמת כל ק"מ גדר מוערכת ב-10-12 מיליון שקלים. וזה בזבוז רב מקופת המדינה.

סוגייה בטחונית ודמוגרפית

המתנגדים לנסיגת ישראל אל הקו הירוק באים מחוגים שונים בציבור היהודי בישראל, וגם טענותיהם שונות. יש המתנגדים לנסיגה מתוך אמונה כי אין לוותר על חלקים מארץ ישראל, כיוון שהיא שייכת לעם היהודי - אם מסיבות היסטוריות, ציוניות או דתיות . חלק ניכר מבין אלו הנם דתיים לאומיים. רבים אחרים מתנגדים לנסיגה מסיבות ביטחוניות, וסבורים כי שטחים אלה חיוניים להגנה על מדינת ישראל, טענה זו נשמעת גם בפי המתנגדים מסיבות היסטוריות או דתיות