Waterverbruik en voedselproductie

Margot De ceuninck IO groep 1

Waterverbruik en VoedselproductieDe droogteperiodes die meer dan 3 maanden duren in Azië zullen dubbel zo hard terugkomen als tijdens de periode tussen 1990-2005. Het is een grote reden tot bezorgdheid, meldt het rapport. China en India hebben grote bevolkingscijfers maar ze zijn ook nog de grootste voedselproducenten van Azië. Alle mensen op de aarde hebben een watervoetafdruk, de watervoetafdruk heeft te maken met al het water dat je nodig hebt en nodig is geweest om de producten te maken die jij koopt in de winkel. In brood ( bv 1kg tarwebrood) alleen zit 1600 liter, per snee zit 50 liter. In vlees(bv rundvlees) zit ongeveer tot de 15.000 liter water. Rundvlees heeft 1500 liter water nodig per kilo. Het komt namelijk door het veevoeder, niet omdat het vee veel drinkt maar omdat veel van het veevoeder ook nog eens wordt geëxporteerd, net zoals sojabonen uit Brazilië en samen kost dat heel veel water. Als het gewoon een koe is dat in de weide staat dan kost dat veel minder water. Daardoor hebben vegetariërs een 36% lagere watervoetafdruk dan de niet- vegetariërs. De watervoetafdruk heeft veel te maken met het maatgebruik van export. In alle landen waar water geconsumeerd wordt, is er de watervoetafdruk van de producten die geconsumeerd worden, die dus ook vaak plaatsvinden in het buitenland. Ze( de onderzoekers) kunnen alle virtuele waterstromen tussen de landen in kaar brengen. Dus maken ze dat het op de ene plek geconsumeerd wordt en maken vervolgens ook dat het water ergens anders geconsumeerd wordt.