SATÈL·LIT PER ELIMINAR DEIXALLES

SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE LES DEIXALLES ESPACIALS

Big image

LES DEIXALLES ESPACIALS

Des de fa ja uns anys s'estan acumulant a una distància de 2000 Km sobre la superfície terrestre les anomenades deixalles espacials; formades per restes de satèl·lits fora de servei, dipòsits de combustible, restes de pintura, fragments de colisions, etc. La majoria no superen la mida d'una bala, i poden arribar fins als 26000 Km/h.
Big image

SATÈL·LIT

Seria un petit satèl·lit que porta incorporats dos "braços" amb mitja esfera al final de cada un, els quals recollirien les deixalles i les direccionarien cap a l'atmosfera on es desintegrarien. També, gràcies a l'impuls de l'impacte amb les deixalles el satèl·lit es podria desplaçar sense l'ajuda de combustible

Explicació del projecte (en anglès)

Removing Space Debris: TAMU Sweeper with Sling-Sat
Big image

PROMOTORS

Estudiants de la Universitat de Texas han proposat el projecte i la NDSEG i la LASR s'han interessat i volen contribuir.

TAMU ( Texas A&M University )

Big image

NDSEG

Big image

LASR

Big image

AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL PROJECTE

Avantatges

- Es poden recollir les deixalles de satèl·lits que porten dècades flotant

- No suposa una despesa de combustible una vegada està en funcionament


Inconvenients

- S'ha de reduir la velocitat dels objectes

- El vehicle es pot anar deteriorant, deixant anar algunes restes