הזכות לשם טוב

שירה מיטרני

הגדרה

השם הטוב שלנו הוא איך שאחרים רואים אותנו, התדמית שלנו.

זכות לשם טוב זו זכות שקשורה ל"כבוד".