עימותים במחזה הקמצן

רוביק קרייב ואוראל אשכנזי

אבות ובנים

הדמויות הן הרפגון אבא של אליז אליז בתו של הרפגון.

נושא העימות: "הרפגון רוצה לחתן את בתו עם גבר בן 50 בלי נדוניה,אליז מאורסת לולר הם אוהבים אחד את השני

רוצים להתחתן. ואבא של אליז מכריח אותה להתחתן עם משהו שהיא לא רוצה ולא אוהבת ולא מכירה וולר אמר לאליז אם יכריחו אותך להתחתן עם הזקן אנחנו נברח.

ציטוטים מהטקסט:

הרפגון: ובכן בתי זאת גמרתי בנפשי לעניני שלי ואשר לאחיך אני מועיד לו אלמנה מסוימת שהבוקר דיברו בה עמדי ובעיניך שלך אותך אני נותן למר אנסלם "

אליז: "מר אנסלם?"

הרפגון: "כן איש מבוגר ונבון ומיושב בדעתו לכל היותר בן 50 והכל משיחים שעשיר מפלג הוא"

אליז: "איני רוצה להתחתן אבי אם לא אכפת לך"

הרפגון: "ואני בתי החביבה חמדת לבי רוצה שתתחתני אם לא אכפת לך"

אליז: "אבקש את סליחתך אבי"

הרפגון: "אבקש את סליחתך בתי"

אליז: "כל הכבוד למר אנסלם אבל ברשותך האדיבה לא אתחתן אתו"

הרפגון: "כל הכבוד גם לך יקירתי אבל ברשותך האדיבה תתחתני אתו עוד הערב"

אליז: "עוד הערב?"

הרפגון: "עוד הערב"

אליז: "היה לא היה אבי"

הרפגון: "יהיה גם יהיה בתי"